Mašková Šárka, JUDr. (3. patro, č. 434)
Tel.: 235 011 313, fax: 235 011 436
E-mail: MaskovaS@praha13.cz
vedoucí odboru
Oddělení matrik a ověřování


Koloušková Martina, DiS.
(3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 316
E-mail: KolouskovaM@praha13.cz
vedoucí oddělení
matrika narození, matrika manželství,
státní občanství


Veverková Jana
(3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 312
E-mail : Veverkovaj@praha13.cz
matrika manželství, státní občanství, matrika narození,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství.
osvědčení k církevnímu sňatku


Herychová Pavla, DiS. (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 314
E-mail: HerychovaP@praha13.cz
  státní občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanství


Záhorská Zdenka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 319
E-mail: ZahorskaZ@praha13.cz
určování otcovství, matrika úmrtí,
zápisy do zvláštní matriky v Brně, duplikáty matričních dokladů


Cestrová Marcela (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 311
E-mail: CestrovaM@praha13.cz
státní občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanství


Hlinovská Jitka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 460
E-mail: Hlinovskaj@praha13.cz
agenda změny jména a příjmení,
zápisy do zvláštní matriky v Brně


Škrabalová Liběna
 (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 318
E-mail: SkrabalovaL@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence
správní poplatky, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5,
agenda místní orientace


Petrová Dagmar
(přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 307
E-mail: PetrovaD@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, společenské agendy - jubilejní sňatky


Porazilová Nikol (přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 325
E-mail: PorazilovaN@praha13.cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, společenské agendy - jubilanti, vítání občánků
Oddělení správního trestání


Baumruková Zuzana, JUDr.
(3. patro, č. 430)
Tel.: 235 011 495
E-mail: BaumrukovaZ@praha13.cz
vedoucí oddělení

přestupková agenda


Andrea Kalčíková, Mgr. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 494
přestupková agenda


Turková Monika, Bc. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 489
přestupková agenda
výkon trestu obecně prospěšných prací

 Románková Jana Mgr. (3. patro, č. 432)
Tel.: 235 011 424
E-mail: RomankovaJ@praha13.cz
přestupková agenda


Horová Simona, Bc. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 493
E-mail: HorovaS@praha13.cz
přestupková agenda

Meduna Marek (3. patro, č. 429)
Tel.: 235 011 492
 registrace přestupků, archivní dokumentace a rejstřík přestupků,
statistika přestupkového řízení


Veverková Michaela  (3. patro, č. 432)
Tel.: 235 011 323 evidence uložených pokut a nákladů na řízení
zprávy z místa bydliště (pověsti)
přípravné řízení o přestupku - místní šetření, sepisování oznámení
Zveřejněno: 23.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 97038 x
Vytisknout