Mgr. Jana Dvořáková (3. patro, č. 434)
Tel.: 235 011 313, fax: 235 521 076
E-mail: DvorakovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vedoucí odboru


Petříková Ivana, Ing. (3. patro, č. 433)
Tel.: 235 011 317
E-mail: PetrikovaI[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vedení sekretariátu

Oddělení matrik

Koloušková Martina, DiS.
(3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 316
E-mail: KolouskovaM[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vedoucí oddělení
matrika narození, matrika manželství,
státní občanství, agenda změny jména a příjmeníVeverková Jana
(3. patro, č. 426)
Tel.: 235 011 312
E-mail : Veverkovaj[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
matrika manželství, státní občanství, matrika narození,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství.
osvědčení k církevnímu sňatku


Herychová Pavla, DiS. (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 314
E-mail: HerychovaP[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
  agenda státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanství


Záhorská Zdenka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 319
E-mail: ZahorskaZ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
agenda matrika úmrtí, zvláštní matrika Brno,
určování otcovství, duplikáty matričních dokladů


Cestrová Marcela (3. patro, č. 427)
Tel.: 235 011 311
E-mail: CestrovaM[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
agenda státního občanství, zjišťování a udělování státního občanství,
prohlášení o nabytí státního občanství, osvědčení o státním občanství

   Škrabalová Liběna (přízemí, č. 112)
Tel.: 235 011 318
E-mail: SkrabalovaL[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5,
agenda místní orientace, společenské agendy


Petrová Dagmar
(přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 307
E-mail: PetrovaD[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu)
a jejich evidence, správní poplatky, společenské agendy - jubilejní sňatky


Porazilová Nikol (přízemí, č. 111)
Tel.: 235 011 325
E-mail: PorazilovaN[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou,
ověření pravosti podpisu) a jejich evidence, správní poplatky,
společenské agendy - jubilanti, vítání občánků

 
Hlinovská Jitka (3. patro, č. 445)
Tel.: 235 011 460
E-mail: hlinovskaj[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
referentkaOddělení správního trestání


Baumruková Zuzana, JUDr.
(3. patro, č. 430)
Tel.: 235 011 495
přestupky veřejného pořádku, občanského soužití a majetku


Andrea Kalčíková, Mgr. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 494
referent přestupkové agendy
přestupky veřejného pořádku, občanského soužití a majetku


Mašková Šárka, JUDr. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 493
referent přestupkové agendy
přestupky veřejného pořádku, občanského soužití a majetku


Turková Monika, Bc. (3. patro, č. 431)
Tel.: 235 011 489
referent přestupkové agendy
přestupky veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
výkon trestu obecně prospěšných prací


Meduna Marek (3. patro, č. 429)
Tel.: 235 011 492
servisní pracovník
 registrace přestupků, archivní dokumentace a rejstřík přestupků,
statistika přestupkového řízení


Románková Jana Mgr. (3. patro, č. 432)
Tel.: 235 011 424
přestupkářka


Veverková Michaela  (3. patro, č. 432)
Tel.: 235 011 323
referentka
Zveřejněno: 23.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 95303 x
Vytisknout