Šafir Jan, Mgr. (4.patro, č. 527)
Tel: 235 012 428
E-mail: SafirJ@praha13.cz
vedoucí odboru

 

Oddělení hospodaření školství

Faltejsková Olga (3.patro, č. 441)
zástupce vedoucího odboru
Tel: 235 011 425
E-mail: FaltejskovaO@praha13.cz
vedoucí oddělení
majetek, rozpočet škol


Vilímová Hana (4.patro, č. 528)
Tel: 235 011 432
E-mail: VilimovaH@praha13.cz
pedagogicko-organizační činnost, sekretářka

Valečková Jitka (4.patro, č. 526)
Tel: 235 011 297
E-mail: ValeckovaJ@praha13.cz
Zákon o zadávání veřejných zakázek, dotace z EU v oblasti školství


Střechová Jarmila Mgr.  (4.patro, č. 525)
Tel: 235 011 429
E-mail: strechovaj@praha13.cz
odborný pracovník v oblasti školního stravováníOddělení rozpočtu státních finančních prostředků

Martinovská Milada, Ing. (4. patro, č.525)
Tel.: 235 011 409
E-mail: MartinovskaM@praha13.cz
vedoucí oddělení

Schneiderová Mariana (4. patro, č. 525)
Tel.: 235 011 415
E-mail: SchneiderovaM@praha13.cz


Dvořáková Zdeňka, Ing. (4. patro, č. 525)
Tel.: 235 011 431
E-mail: DvorakovaZ@praha13.cz


 

Pedagogicko - organizační referát

Klíma Zdeněk, RNDr. (4.patro, 526)
Tel: 235 011 426
E-mail: klimaz@praha13.cz
odborný pracovník

 

Technicko - provozní referát

Břízová Dana, Ing. (4. patro, č. 525)
Tel.: 235 011 433
E-mail: BrizovaD@praha13.cz

Zveřejněno: 03.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 83175 x
Vytisknout