Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024 doc_Stránka_2


Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Morčuš

Koordinátor sociální prevence a prevence kriminality
Koordinátor rodinné politiky

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče
2. patro, č. 320

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 235 011 458

E-mail: MorcusJ@praha13.cz


Informace k rodinné politice

Projekt Krajská rodinná politika


Seznam
aktérů rodinné politiky

Centrum Hvězdička - dětské centrum

Dům dětí a mládeže Stodůlky

Farnost Stodůlky

Juklík - plavání pro děti

KD Mlejn

Kids and Us

Klub Kulička

MK Lužiny

MK Stodůlky

Ptáčkov - dětské centrum

Skřítci ve škole - Rodinné centrum

TŘINÁCTKA - Církev bratrská v Praze13


AKTUÁLNĚ

Výlet s tajenkou pro rodiny s dětmi

tábory ddm
Vytisknout