Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

doprava

 • Čistění komunikací

  Na této stránce najdete aktuální informace o blokovém čistění. Věnujte prosím zvýšenou pozornost stanoveným termínům a instrukcím. Tím nám pomůžete celou akci urychlit a nezatěžovat vás omezenými možnostmi parkování vašich vozidel. Podrobné informace o komplexní údržbě komunikací najdete také na webu Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Můžete si zadat buď název ulice a najít…

 • KOILO

  Evidence jízdního kola

  K čemu je evidence jízdních kol? Evidenci jízdních kol provádí Městská policie hl. m. Prahy jako bezplatnou službu občanům. Jestliže občan nahlásí ztrátu či odcizení evidovaného kola, jízdní kolo se zanese do centrálního registru odcizených kol. Údaje z tohoto registru pak slouží Policii ČR při pátrání po odcizených věcech, např. při kontrolách bazarů. Občané si díky registru mohou ověřit na internetu, zda…

 • Žádost o zvláštní užívání komunikace

  Povolení zvláštního užívání komunikace prodejní zařízení, reklamní zařízení, stavební materiál, zařízení staveniště, audiovizuální tvorba, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce výkopové práce-ukládání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací, chodníků, zásahy do povrchu komunikací apod.