Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Evidence jízdního kola

KOILO
K čemu je evidence jízdních kol?

Evidenci jízdních kol provádí Městská policie hl. m. Prahy jako bezplatnou službu občanům. Jestliže občan nahlásí ztrátu či odcizení evidovaného kola, jízdní kolo se zanese do centrálního registru odcizených kol. Údaje z tohoto registru pak slouží Policii ČR při pátrání po odcizených věcech, např. při kontrolách bazarů. Občané si díky registru mohou ověřit na internetu, zda nekupují kradené jízdní kolo. Cílem evidence je snížení počtu krádeží jízdních kol a zvýšení pravděpodobnosti nalezení odcizeného jízdního kola.

Jak a kde přihlásit své kolo do evidence?

Občan se dostaví s jízdním kolem, občanským průkazem a dokladem o koupi jízdního kola na místně příslušné obvodní ředitelství Městské policie hl. m. Prahy. Strážník zapíše kolo do centrálního registru jízdních kol a vydá občanovi zdarma Evidenční průkaz jízdního kola a samolepku Kolo je v evidenci Městské policie hl. m. Prahy.

Co dělat v případě krádeže nebo ztráty evidovaného kola?

Občan se dostaví s Evidenčním průkazem jízdního kola na nejbližší oddělení Policie České republiky, kde nahlásí krádež nebo ztrátu jízdního kola. Poté událost oznámí také na příslušném obvodním ředitelství městské policie.

Co dělat v případě změny majitele evidovaného kola?

Na příslušném obvodním ředitelství městské policie nahlásí občan potřebné údaje. Strážník zapíše změnu do Evidenčního průkazu jízdního kola.

Podrobné informace:

Centrální registr odcizených kol

Externí odkazy