Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Hlášení poruch a závad na komunikaci nebo veřejném osvětlení

Pro nahlášení závady či poruchy na komunikaci použijte odkaz na TSK.

Pro nahlášení závady či poruchy na veřejném osvětlení použijte odkaz na THMP.

 

Externí odkazy