Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

podnikání

 • Podnikání v zemědělství

  Všechny informace nejen pro začínající podnikatele jsou uvedeny na portálu eAGRI. Součástí tohoto portálu je i Portál farmáře. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv…

 • Živnostenské podnikání

  Průvodce živnostenským podnikáním pro české fyzické osoby – zde naleznete informace, jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba Průvodce živnostenským podnikáním pro české právnické osoby – zde naleznete informace, jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční…

 • Tržní řád

  Tržní řád platný od 6.1.2022 Povolování prodeje zboží a poskytování služeb na prostranství Formulář – návrh změny Tržního řádu Tržní místa v MČ Praha 13

 • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu. Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných…