Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022 – INFORMACE

Dne 8. 12. 2021 Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0230/2021 schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022.

Dne 17. 12. 2021 zrušilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2022, a to z důvodu schválení rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022, usnesením č. UZ 0239/2021 ze dne 17.12.2021.

 

Důvodová zpráva na rok 2022

Usnesení RMČ č. UR 0499/2021 ze dne 22. 11. 2021

Provizorium na rok 2022

Usnesení FV ZMČ ze dne 15. 11. 2021