Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. 0322/2018 ze dne 21.2.2018 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023.
Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro), kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. David Vodrážka
starosta

 

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023

Důvodová zpráva k střednědobému výhledu
Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje

Informace – finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu