Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027

Vážení občané,
Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0242/2022 ze dne 2. 3. 2022 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027.
Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě. Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. David Vodrážka
starosta

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2023 – 2027

Důvodová zpráva
Střednědobý výhled rozpočtu – příjmy
Střednědobý výhled rozpočtu – výdaje
Střednědobý výhled rozpočtu – zdroje a potřeby
Střednědobý výhled rozpočtu – celková tabulka