Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022

Vážení občané,

na základě  § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022.

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne  21. 6. 2023, usnesení ZMČ č. UZ 0056/2023.

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2022 je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice v informační recepci v přízemí a v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13. Na internetu jej naleznete v oblasti Městská část – Důležité dokumenty nebo v oblasti Úřední deska – Odbor ekonomický.

Ing. David Vodrážka  v.r.
starosta

I. Hlavní činnost MČ Praha 13
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu
Tabulky hlavní činnosti

II. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Komentář
Tabulky zdaňované činnosti

III. Příspěvkové organizace MČ Praha 13
Důvodová zpráva (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)
Tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)
Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – komentář
Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – tabulka

IV. Vyjádření auditora
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

V. Roční účetní závěrka za rok 2022 – výkazy
Roční účetní závěrka za rok 2022 – výkazy

Seznam zkratek