Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

služby

 • Občanský průkaz

  než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas. Pokud není trvalý pobyt na území ČR, je nutné předložit rodný list s dokladem o státním občanství nebo platný cestovní pas. u občanského průkazu, kdy bude výměna…

 • Cestovní pas

  než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k žádosti o cestovní doklad a převzetí vyhotoveného je potřeba platný občanský průkaz pokud jste nabyli české státní občanství, vezměte si s sebou matriční doklady (listinu s vystaveným rodným listem) žádost o cestovní pas za nezletilou osobu mladší 18 let podává zákonný zástupce, pěstoun nebo opatrovník, který vždy oprávněnost dokládá rodným…

 • Evidence obyvatel

  Vyřízení trvalého pobytu Změna trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to: v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Pokud jste vlastníkem jednotky v osobním vlastnictví, stačí váš občanský průkaz. Vlastnictví…

 • Dotační řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2024

  Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních a návazných služeb a rodinné politiky působící v zájmu klientů s trvalým pobytem na území městské části Praha 13 formou dotace. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.131/ 2000 Sb., o hlavním městě…

 • KOILO

  Evidence jízdního kola

  K čemu je evidence jízdních kol? Evidenci jízdních kol provádí Městská policie hl. m. Prahy jako bezplatnou službu občanům. Jestliže občan nahlásí ztrátu či odcizení evidovaného kola, jízdní kolo se zanese do centrálního registru odcizených kol. Údaje z tohoto registru pak slouží Policii ČR při pátrání po odcizených věcech, např. při kontrolách bazarů. Občané si díky registru mohou ověřit na internetu, zda…