Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
19.04.2022

05.05.2022

20.04.2022
09.05.2022
21.04.202211.05.2022
22.04.2022
13.05.2022
 
 

 

Vyhotovený cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

V současné době je vydávání pořadových lístků z číselníku pro cestovní doklady, občanské průkazy, vyzvednutí hotových dokladů a evidenci obyvatel v pondělí a ve středu z kapacitních důvodů ukončeno v 16.00 hodin.

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.


Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout