Cestovní pasy s biometrickými údaji

 Datum podání žádosti
Doklad připraven k převzetí
26.06.2020 - pátek

08.07.2020 - středa

29.06.2020 - pondělí

08.07.2020 - středa

30.06.2020 - úterý
13.07.2020 - středa
01.07.2020 - středa13.07.2020 - středa
  
  


 

Vyhotovený cestovní pas  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

 U P O Z O R N Ě N Í !

K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu


K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.


Další informace k vydání cestovního pasu.

Vytisknout