Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Doklady

  • Občanský průkaz

    než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas u občanského průkazu kdy bude výměna za nový v případě, že je ještě platný, předkládáte pouze stávající občanský průkaz pokud vám u stávajícího občanského průkazu uplynula platnost,…

  • Cestovní pas

    než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k žádosti a výdeji o cestovní doklad je potřeba platný občanský průkaz pokud jste nabyli české státní občanství, vezměte si s sebou matriční doklady (listinu o státním občanství a rodný list pokud je již vystaven) žádost o cestovní pas za nezletilou osobu mladší 18 let podává zákonný zástupce, pěstoun…

  • Evidence obyvatel

    Vyřízení trvalého pobytu Změna trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to: v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Pokud jste vlastníkem jednotky v osobním vlastnictví, stačí váš občanský průkaz. Vlastnictví…