LOGO Praha 13 Integrace RGB 80x80               468x60-v2

Hlavní město Praha je dlouhodobým cílem pro život cizinců. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU - např. Ukrajinci, Vietnamci a Rusové). Tento trend je obdobný i v městské části Praha 13, která je pro cizince atraktivní i novou bytovou výstavbou.

Podle statistických údajů Ministerstva vnitra ČR byl k 1. 1. 2022 podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 ve výši 20,01 %, tj. 14 115 cizinců.

Městská část Praha 13 na základě zvyšujícího se počtu cizinců přijímá konkrétní integrační opatření. Již od roku 2010 uskutečňuje ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi projekt "Společná adresa - Praha 13“ financovaný Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancovaný městskou částí Praha 13.

Hlavním cílem projektu je podpora vzájemného soužití a usnadnění začleňování cizinců do běžného života v Praze.

V rámci projektu "Společná adresa - Praha 13“ jsou realizovány aktivity zaměřené zejména na občany třetích zemí pobývající legálně na území ČR a dále na ostatní pražské obyvatele.

Syrový Petr, Bc. (koordinátor projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 319)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel:
235 011 453
E-mail: syrovyp@praha13.cz

Hájková Veronika, Bc. (koordinátorka projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 320)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel: 235 011 452
E-mail: hajkovav@praha13.cz


INFOSERVIS


Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na konflikt na Ukrajině (Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з конфліктом в Україні)

Informační telefonní linka MV ČR pro ukrajinské občany: +420 974 801 802 a e-mail: ukrajina@mvcr.cz 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

Oficiální rozcestník pomoci vytvořený MV ČR a provozovaný NAKIT, s.p.- https://www.nasiukrajinci.cz

Hlavní město Praha pro Ukrajinu - Столиця Чехії Прага для України

Міністерствo праці та соціальних справ - Допомога громадянам України 

Úřad práce ČR – Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele/Управління праці Чеської Республіки - Допомога громадянам України та їх роботодавцям  CZE/UKR

Tržiště pracovních příležitostípro zaměstnance z Ukrajiny/Ринок праці для працівників з України

Psychologická poradna - válka na Ukrajině (Психологічна допомога)

Центрум інтеграції іноземців o.p.s. (CIC) - відеокурсчеської мови для іноземців A0/A1

Увага! Профілактична інформація для громадян України в Чехії

Informace pro poskytovatele ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny

Nová povinnost pro cizince od 1. 1. 2021: Adaptačně-Integrační kurz

Zápis do mateřských škol Prahy 13 - školní rok 2022/2023

Zápis do základních škol Prahy 13 - školní rok 2022/2023

Český rozhlas - Ukrajinské rádio/Ukraińskie Radio  CZE/UKR

Veletrh sociálních služeb 2022

Masopust v KD Mlejn (Масленица 2022)

Bulletin Slovo 
V současné době jsou realizovány tyto projektové aktivity:- doučování ČJ v MŠ
- bezplatné doučování ČJ v ZŠ

- společně v knihovně – nízkoprahová pomoc se školní přípravou (Městská knihovna Lužiny)
- jazykové kurzy pro dospělé on-line (poslední volná místa)
- interkulturní konverzační setkání on-line
- dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, ÚJOP UK v Praze
- komunitní práce v lokalitě Prahy 13
- aktualizace webových stránek MČ Praha 13
- prázdninový kurz českého jazyka (v přípravě) 
- kulturní program pro MŠ (v přípravě)
- volnočasové aktivity v DDM Stodůlky (v přípravě)
- vzdělávání a metodická podpora pedagogů MŠ a ZŠ
- komunitní akce Prahy 13 - Zažijme Butovice jinak 2022 (v přípravě) 
- pracovní skupina Integrace cizinců v MČ Praha 13 (v přípravě)
- zvýšení dostupnosti služeb pro cizince (aktivita nebude v roce 2022 realizována)


SPOL ADRESA

A5 LETÁK P13_LétoPRAZDNINOVY KURZ ČJ

Registrační formulář a test pro zájemce o jazykové kurzy: https://1url.cz/mKc3l

P13_jaro 2022_web
 intrekultur
SPOLU V KNIHOVNE

informace pro obcany

COVID-19 актуальная информация от 25.02.2021 г.
Информация для иностранцев
Online nabídky pro žáky s OMJ
Informace o koronaviru - důležité odkazy ČJ (EN, RU, UKR, VIE, CN, ARAB)

Covid-19 more information in english

Webová stránka www.metropolevsech.cz je určena pro cizince žijící v Praze.
Najdete tu informace o životě v hlavním městě, jeho institucích, službách, ale i povinnostech všech Pražanů.
Web by měl umožnit co nejlépe informovat cizince o možnostech řešení každodenních situaci a pomoct s orientací ve městě, které se stalo jejich novým domovem.


web metropole

Informační brožura pro migranty ke stažení: CZE, UKR, ENG, VIET, RUS

Cizincům žijícím v Praze jsou k dispozici bezplatné služby organizace
Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP)

Integrační centrum Praha (ICP) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2012 Magistrátem hlavního města Prahy jako koordinátor, realizátor a iniciátor integračních aktivit v Praze.
ICP usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují.Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím poskytování bezplatných služeb:

●  Právní a sociální poradenství NOVĚ ON-LINE

●  Kurzy českého jazyka

●  Doprovody na úřady a instituce a tlumočení

●  Vzdělávací semináře

●  Pořádání kulturních a komunitních akcí

Služby organizace jsou určeny výhradně občanům třetích zemí (mimo EU) s legálním pobytem, kteří mají v České republice vízum na dobu delší než 90 dnů.

V případě zájmu o právní a sociální poradenství se objednávejte na telefonním čísle +420 252 543 846.

V případě zájmu o bezplatné tlumočnické a asistenční služby kontaktujte interkulturní pracovníky.

ICP vypracovalo mobilní Aplikaci pro cizince žijící v Praze.

web praguer

Mediální kampaň zaměřená vůči předsudkům o cizincích - Atlas předsudků

Centrála v Praze 1
Adresa: Žitná 51, Praha 1
Tel.: +420 252 543 846
Email: info@icpraha.com

Pobočka Černý most
Adresa: Kučerova 727/3, Praha 14
Tel.: +420 775 553 188

Pobočka Lužiny
Adresa: Zázvorkova 2007/6, Praha 13
Telefon: +420 775 564 654

ICP ZAZVORKOVA.jpg


Pobyt cizinců na území ČR

pobyt cizinců.jpg


změna pobyytu.jpg


Informační linka Ministerstva vnitra – pobyty 
E-mail: 
pobyty@mvcr.cz
Telefon:
(+420) 974 832 421
(+420) 974 832 418 
PO-PÁ 8.00-15.00
Cena volání závisí na tarifu Vašeho telefonického operátora.

Ministerstvo vnitra připravilo videa: 
„Příští zastávka Česká republika“ a „Vítejte v České republice“
http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-kampan-pro-cizince-z-tretich-zemi-pred-prijezdem-a-po-prijezdu-do-cr.aspx

Přehled vybraných nestátních neziskových organizací působících na poli integrace cizinců:

Centrum pro integraci cizinců o.s. (CIC)
Pernerova 32
186 00 Praha 8
tel. 222 360 452

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU)
Kovářská 4
190 00 Praha 9
tel. 739 413 983

Poradna pro integraci
Opletalova 6
110 00 Praha 1
tel. 603 281 269

Sdružení pro integraci a migraci
Baranova 33
130 00 Praha 3
tel. 224 224 379

Meta o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 546/17
120 00 Praha 2
tel. 222 521 446

banner_inkluzivni_skola_468x60.gif

Multikulturní centrum Praha 
Náplavní 1
120 00 Praha 2
tel. 296 325 345

Nová škola, o. p. s.
Křižíkova 344/6
186 00 Praha 8 - Karlín
E-mail: novaskola@novaskolaops.cz

Komunitní centrum InBáze
Legerova 50
120 00 Praha 2
tel. 739 037 353

Zajímavé odkazy
http://www.domavcr.cz/
http://www.opim.cz/
http://migraceonline.cz/ 
http://iom.cz/ 
http://www.clovekvtisni.cz 
http://www.ekscr.cz/ 
http://www.cizinci.cz 
http://cestina-pro-cizince.cz/
http://portal.gov.cz/portal/cizinec/
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu
http://www.integracnicentra.cz/
http://muslimove.cz/
http://www.hatefree.cz/

pobyt banner.jpg

  MATRICE ZNAKU -opravená kopie.jpg    MV_CMYK[1].gif


Zveřejněno: 24.06.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 30643 x
Vytisknout