Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

komunikace

 • Integrace cizinců

                    Hlavní město Praha je dlouhodobým cílem pro život cizinců. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU – např. Ukrajinci, Vietnamci a Rusové). Tento trend je obdobný i v městské části Praha 13, která je pro cizince atraktivní i…

 • Zimní údržba komunikací

  Zimní údržbu komunikací v Městské části Praha 13 pro vás zajišťuje několik subjektů. Technická správa komunikací hl. m. Prahy Nejvíce komunikací má ve správě Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zajišťuje zimní údržbu v rozsahu stanoveném Plánem zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schváleným Radou hlavního města Prahy. Bližší informace, včetně interaktivní mapy zimní…

 • Čistění komunikací

  Na této stránce najdete aktuální informace o blokovém čistění. Věnujte prosím zvýšenou pozornost stanoveným termínům a instrukcím. Tím nám pomůžete celou akci urychlit a nezatěžovat vás omezenými možnostmi parkování vašich vozidel. Podrobné informace o komplexní údržbě komunikací najdete také na webu Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Můžete si zadat buď název ulice a najít…

 • Žádost o zvláštní užívání komunikace

  Povolení zvláštního užívání komunikace prodejní zařízení, reklamní zařízení, stavební materiál, zařízení staveniště, audiovizuální tvorba, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce výkopové práce-ukládání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací, chodníků, zásahy do povrchu komunikací apod.

 • Tržní řád

  Tržní řád platný od 6.1.2022 Povolování prodeje zboží a poskytování služeb na prostranství Formulář – návrh změny Tržního řádu Tržní místa v MČ Praha 13

 • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu. Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných…