Lehká Jana, RNDr. (1.patro, č. 212)
Tel.: 235 011 485, fax: 235 514 832
sekretariát 235 011 483
E-mail: LehkaJ@praha13.cz
vedoucí odboru


 Zvolánková Eva , Bc. (1.patro, č. 213)
Tel.: 235 011 483 fax: 235 514 832
E-mail: ZvolankovaE@praha13.cz
asistent vedoucího odboru
poradenská a konzultační činnost
(ve vztahu k živnostenskému úřadu)


Strejčková Gabriela, Mgr.(2.patro, č. 334)
Tel.: 235 011 232
E-mail: StrejckovaG@praha13.cz
právník

Úsek registrace

ohlašování živnosti, žádost o koncese,
oznamování změn, žádosti o zrušení živnostenského oprávnění,
oznámení přerušení a pokračování provozování živností,
evidence provozoven,
živnostenský rejstřík (nahlížení, výpisy),
Centrální registrační místo (CRM),
evidence zemědělských podnikatelů


Budínský David, Ing. arch. (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 486 fax: 235 514 832
E-mail: BudinskyD@praha13.cz


Hanzlíčková Iveta
(1.patro, č. 211)
Tel.: 235 011 481 fax: 235 514 832
E-mail: HanzlickovaI@praha13.cz


Tomanová Radka (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 620 fax: 235 514 832
E-mail: TomanovaR@praha13.czTrégnerová Veronika, Mgr. (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 490
E-mail: tregnerovav@praha13.cz


Kletečková Lucie, Ing. (1.patro, č. 211)
Tel: 235 011 488
E-mail: KleteckovaL@praha13.cz


O
ddělení kontrolně-správní

kontrola dodržování živnostenskosprávních
a souvisejících předpisů,
ukládání pokut a sankcí
 

Kapinusová Irena, Bc. (1.patro, č. 218)
Tel: 235 011 487 fax: 235 514 832
E-mail: KapinusovaI@praha13.cz
vedoucí oddělení

 

Adamová Daniela, Ing. (1.patro, č. 219)
Tel.: 235 011 484 fax: 235 514 832
E-mail: AdamovaD@praha13.cz


Vytisknout