Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13:

 • Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku.
 • Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich vyhodnocení a podávání návrhů na řešení.
 • Příprava odborných podkladů pro rozhodování v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Spoluvytváření podmínek pro realizaci dané politiky.
 • Zpracovávání podkladů pro statistické údaje ze své agendy a návrh odpovědí na podněty občanů či státních orgánů a institucí.
 • Zastupuje MČ Praha 13 na jednáních koordinátorů prevence kriminality na úrovni hl.m. Prahy a účastní se metodických setkání.
 • Poskytování základního poradenství občanům.


Manažer prevence kriminality:

 • Spolupracuje s preventivními útvary Policie ČR a Městské policie hl.m. Prahy.
 • Spolupracuje s metodiky školní prevence na ZŠ a SŠ v rámci městské části.
 • Spolupracuje s místní pedagogicko – psychologickou poradnou.
 • Spolupracuje s nestátními subjekty v rámci městské části.
 • Podílí se na tvorbě cílených preventivních programů.
 • Poskytuje informace o možnostech získání finančních prostředků v rámci vypsaných dotačních řízení.
 • Poskytuje individuální konzultace a poradenství týkající se prevence rizikového chování.
 • Zprostředkovává kontakty na odborníky z různých oblastí sociální práce.
 • Podporuje rozvoj občanské společnosti v městské části prostřednictvím podpory samosprávných aktivit, které vedou ke zvýšení kvality života občanů.

Manažer prevence kriminality uvítá náměty pro další rozvíjení své činnosti.

 
Kontaktní informace:

Koordinátor sociální prevence a prevence kriminality
Koordinátor rodinné politiky

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 011 458
2. patro, č. 320


AKTUÁLNĚ

Evropský den proti vloupání


PRÁVĚ PROBÍHÁ


Spolupracující subjekty:

Ministerstvo vnitra ČR
Prevence kriminality MV ČR


Magistrát hl.m. Prahy

Oddělení prevence

Dokumenty ke stažení:
Dokumenty vztahující se k oblasti prevence kriminality


Policie ČR

Prevence kriminality Policie ČR
Preventivní informace
Informace, rady a doporučení z oblasti prevence kriminality
Preventivní videa Policie ČR
Preventivní audiospoty Policie ČR
Kampaň proti zneužívání dětí online
Nabídka přednášek a besed realizovaných policisty Krajského ředitelství policie
Týdeník policieMěstská policie hl.m. Prahy

Prevence kriminality Městské policie hl.m. PrahyDalší
organizace:

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – včetně morální a emocionální podpory.

Adresa:
U Trojice 2
150 00 Praha 5
Tel.: 257 317 110 – nonstop, 257 317 100
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop / bezplatně: 116 006
E-mail:
bkb.praha@bkb.cz

Poradna:

Po 17 – 20 (bez objednání)
Út  17 – 20 (bez objednání)
St  17 – 20 (bez objednání)
Čt  17 – 20 (bez objednání)
Pá   9 – 13 (pouze pro objednané – objednat se lze na tel: 257 317 110)

Občanské sdružení Rosa

Občanské sdružení Rosa se zaměřuje na bezplatnou, komplexní pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího násilí.

Adresa 1:
Podolská 242 / 25
147 00 Praha 4

Adresa 2:
Na Slupi 14
128  00 Praha 2

Telefonická krizová pomoc:
Tel.: 241 432 466

SOS linka: 602 246 102 (Po – Pá 9 – 18)

E-mail:
info@rosacentrum.cz


Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných.

Adresa:
V zápolí 1250 / 21
141 00 Praha 4 - Michle

Kontakty:

Ředitelka DKC 
PhDr. Zora Dušková
Email: reditelka@ditekrize.cz

NON - STOP Linka důvěry
Pevná linka: 241 484 149
Mobil: 777 715 215 
rizika kyberprostoru: 778 510 510
Email: problem@ditekrize.cz

Vedoucí linky důvěry
Mgr. Helena Juklová
Email: ld@ditekrize.cz
Tel.: 773 235 333

Právní poradna
Pro objednání volejte nebo pište: 
Tel.: 241 480 511, 
Mobil:  777 664 672
Email: pravniporadna@ditekrize.cz


Provozní doba
pondělí  8.00 - 16.00
úterý      8.00 - 18.00
středa    8.00 - 18.00
čtvrtek    8.00 - 18.00
pátek  8.00 - 14.00

Okamžitá krizová pomoc
Můžete přijít i bez objednání
úterý      16.00 - 18.00
středa    16.00 - 18.00
čtvrtek   16.00 - 18.00
Doplňkové informace:

Bezpečnostní portál hl.m. Prahy

Mapa kriminality

Pražské centrum primární prevence


Zabezpečení majetku
Bezpečnostní rady k zabezpečení objektu
Preventivní projekt Policie ČR „Zabezpečte se“
Bližší informace k projektu „Zabezpečte se“
Zpravodaj projektu číslo 1
Zpravodaj projektu číslo 2
Zpravodaj projektu číslo 3


Prevence kapesních krádeží

Kapesní krádeže


Domácí násilí
Co je to domácí násilí
Institut vykázání

Praktické informace o domácím násilí

Acorus - organizace pomáhající obětem domácího násilí
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Neodkládej to – projekt proti domácímu násilí


Kyberkriminalita
O2 Chytrá škola
Internetem BEZPEČNĚ
Kyberbezpečnost - manuál pro rodiče
Kyberkriminalita a Policie ČR

Dvouminutovky s Romanem Zachem
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Saferinternet

Projekt bezpecne-online

E – bezpečí

Poradna E – bezpečí

Seznam se bezpečně

Nebuď oběť

Budsafeonline

10 tipů, jak dostat dítě od displeje
Replug me - odpojte se od technologií, připojte se k sobě

Materiály ke stažení pro rodiče a učitele
Kraje pro bezpečný internet


Mediální gramotnost

Zvol si info


Šikana
Co je šikana?

Minimalizace šikany

Nenech to být

Patologické hráčství
Končím s hraním

Alkohol

RESPEKTUJ18

Bezpečnost silničního provozu
BESIP
Řidiči
Cyklisti
Chodci

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra 2019 manuál


Zločiny z nenávisti

In IUSTITIA
 

 

Vytisknout