NEDÁVNO PROBĚHLO . . .

Preventivní prázdninová akce na pražských cyklostezkách

Kampaň zaměřená na chování turistů

Preventivní kontroly požívání alkoholu dětmi v souvislosti s koncem školního roku

Akce jehla opět pomohla očistit česká města 

Zásady bezpečné jízdy na kole

Praha spustila osvětovou kampaň k tzv. záchranářské uličce


PRÁVĚ PROBÍHÁManažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13:

 • Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku.

 • Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich vyhodnocení a podávání návrhů na řešení.

 • Příprava odborných podkladů pro rozhodování v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Spoluvytváření podmínek pro realizaci dané politiky.

 • Zpracovávání podkladů pro statistické údaje ze své agendy a návrh odpovědí na podněty občanů či státních orgánů a institucí.

 • Zastupuje MČ Praha 13 na jednáních koordinátorů prevence kriminality na úrovni hl.m. Prahy a účastní se metodických setkání.

 • Poskytování základního poradenství občanům.


Manažer prevence kriminality tedy:

 • Spolupracuje s preventivními útvary Policie ČR a Městské policie hl.m. Prahy.

 • Spolupracuje s metodiky školní prevence na ZŠ a SŠ v rámci městské části.

 • Spolupracuje s místní pedagogicko – psychologickou poradnou.

 • Spolupracuje s nestátními subjekty v rámci městské části.

 • Podílí se na tvorbě cílených preventivních programů.

 • Poskytuje informace o možnostech získání finančních prostředků v rámci vypsaných dotačních řízení.

 • Poskytuje individuální konzultace a poradenství týkající se prevence rizikového chování.

 • Zprostředkovává kontakty na odborníky z různých oblastí sociální práce.

 • Podporuje rozvoj občanské společnosti v městské části prostřednictvím podpory samosprávných aktivit, které vedou ke zvýšení kvality života občanů.

Manažer prevence kriminality uvítá náměty pro další rozvíjení své činnosti.

 
Kontaktní informace:
Mgr. Jan Morčuš
Koordinátor sociální prevence a prevence kriminality
Koordinátor rodinné politiky

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb
Odbor sociální péče
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 011 458
E-mail: MorcusJ@praha13.cz
2. patro, č. 320

 

Spolupracující subjekty:

Ministerstvo vnitra ČR
Prevence kriminality MV ČR

Dokumenty ke stažení:
Strategie prevence kriminality v České republicena léta 2016 – 2020
Akční plán prevence kriminality 2016 – 2020Magistrát hl.m. Prahy

Prevence kriminality hl.m. Prahy 
Oddělení prevence

Dokumenty ke stažení:
Koncepce prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2017 – 2021
Vyhlášení grantového řízení pro oblast prevence kriminality na rok 2019Policie ČR

Prevence kriminality Policie ČR
Preventivní informace
Preventivní videa Policie ČR
Preventivní audiospoty Policie ČR
Kampaň proti zneužívání dětí online
Nabídka přednášek a besed realizovaných policisty Krajského ředitelství policie
Týdeník policieMěstská policie hl.m. Prahy

Prevence kriminality Městské policie hl.m. Prahy
Nabídka preventivních programů MP PrahaDalší
organizace:

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů – včetně morální a emocionální podpory.

Adresa:
U Trojice 2
150 00 Praha 5
Tel.: 257 317 110 – nonstop, 257 317 100
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí – nonstop / bezplatně: 116 006
E-mail:
bkb.praha@bkb.cz

Poradna:

Po 17 – 20 (bez objednání)
Út 17 – 20 (bez objednání)
St 17 – 20 (bez objednání)
Čt 17 – 20 (bez objednání)
Pá  9 – 13 (pouze pro objednané – objednat se lze na tel: 257 317 110)

Občanské sdružení Rosa

Občanské sdružení Rosa se zaměřuje na bezplatnou, komplexní pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího násilí.

Adresa 1:
Podolská 242 / 25
147 00 Praha 4

Adresa 2:
Na Slupi 14
128  00 Praha 2

Telefonická krizová pomoc:
Tel.: 241 432 466
Po, Út  9 – 18
St, Čt  9 – 16
Pá  9 – 14

SOS linka: 602 246 102 (Po – Pá 9 – 18)

E-mail:
poradna@rosa-os.cz
info@rosa-os.cz


Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných.

Adresa:
V zápolí 1250 / 21
141 00 Praha 4 - Michle

Kontakty:

Ředitelka DKC 
PhDr. Zora Dušková
Email: reditelka@ditekrize.cz

NON - STOP Linka důvěry
Pevná linka: 241 484 149
Mobil: 777 715 215 
rizika kyberprostoru: 778 510 510
Email: problem@ditekrize.cz

Vedoucí linky důvěry
Mgr. Hana Konečná
Email: konecna@ditekrize.cz
Tel.: 773 235 333

Ambulantní služby
Pro objednání volejte nebo pište: 
Tel.: 241 480 511, 
Mobil:  777 664 672
Email: ambulance@ditekrize.cz

Provozní doba
pondělí  8.00 - 16.00
úterý      8.00 - 18.00
středa    8.00 - 18.00
čtvrtek    8.00 - 18.00
pátek  8.00 - 14.00

Okamžitá krizová pomoc
Můžete přijít i bez objednání
úterý      16.00 - 18.00
středa    16.00 - 18.00
čtvrtek   16.00 - 18.00


Doplňkové informace:

Bezpečnostní portál hl.m. Prahy

Mapa kriminality

Pražské centrum primární prevence

MAPA: Kde je v Praze zakázáno pít alkohol

Mapa bezpečí - kontakty

Bezpečnostní průprava pro MŠ a 1. stupeň ZŠ


Zabezpečení majetku
Bezpečnostní rady k zabezpečení objektu
Preventivní projekt Policie ČR „Zabezpečte se“
Bližší informace k projektu „Zabezpečte se“
Zpravodaj projektu číslo 1
Zpravodaj projektu číslo 2
Zpravodaj projektu číslo 3


Prevence kapesních krádeží

Kapesní krádeže


Domácí násilí
Co je to domácí násilí
Institut vykázání

Praktické informace o domácím násilí

Acorus - organizace pomáhající obětem domácího násilí
Dona linka - pomoc obětem domácího násilí


Kyberkriminalita
O2 Chytrá škola
10 pravidel pro život v onlinesvětě
Internetem BEZPEČNĚ
Kyberbezpečnost - manuál pro rodiče
Kyberkriminalita a Policie ČR

Desatero bezpečného internetu

Dvouminutovky s Romanem Zachem
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Saferinternet

Projekt bezpecne-online

Pomoc online

Stop online

E – bezpečí

Poradna E – bezpečí

Seznam se bezpečně

Nebuď oběť

Budsafeonline

Bezpečný internet

10 tipů, jak dostat dítě od displeje
Replug me - odpojte se od technologií, připojte se k sobě

Materiály ke stažení pro rodiče a učitele
Kraje pro bezpečný internet


Mediální gramotnost

Zvol si info


Mobilní telefon

Závislost na mobilním telefonu

Šikana
Co je šikana?

Minimalizace šikany

Nenech to být

Patologické hráčství
Končím s hraním
Mapa hazardu

Alkohol
RESPEKTUJ18

Bezpečnost silničního provozu
BESIP
Řidiči
Cyklisti
Bezpečná jízda na kole
Chodci

Zebra se za Tebe nerozhlédne

Zebra 2019 manuál


Zločiny z nenávisti

In IUSTITIA
 

 

Vytisknout