Vážení občané, 

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0172/2021 ze dne 10.3.2021 schválilo Rozpočet městské části Praha 13  na rok 2021.

Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro) a také v Informační recepci (přízemí),  kde je připraven k nahlédnutí kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část  - Důležité dokumenty - Rozpočet městské části.

 

Ing. David Vodrážka
starosta


Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2021
(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)

 I. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13

Důvodová zpráva (dokument Word)

Rozpočet hlavní činnosti (dokument MS Excel)

II. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - komentář (dokument Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - tabulky (dokument MS Excel)

III. Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek

Rozpočty příspěvkových organizací - mateřské  a základní školy, Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže Stodůlky (dokument Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - komentář (dokument Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - tabulka (dokument Excel)

Seznam zkratek (dokument Excel)

Vytisknout