Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0021/2018 ze dne 12. 12. 2018 schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019.

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019 je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraveno k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

Ing. David Vodrážka
starosta


Důvodová zpráva 2019

Usnesení RMČ č. UR 0472/2018 ze dne 19.11.2018

Provizorium 2019

Usnesení FV ZMČ ze dne 12.11.2018

Vytisknout