Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0098/2019 ze dne 11. 12. 2019 schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2020.

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2020 je zveřejněno na úřední desce MČ Praha 13. Dále je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraveno k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

Ing. David Vodrážka
starosta

Důvodová zpráva 2020

Usnesení RMČ č. UR 0481/2019 ze dne 18.11.2019

Provizorium 2020

Usnesení FV ZMČ ze dne 12.11.2019

 

Vytisknout