Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

chodník

  • Poplatek za psa

    Roční sazba poplatku za psa P E S Za jednoho psa Za každého dalšího psa  – základní poplatek 1 500 Kč 2 250 Kč  – chovaný v rodinném domě 600 Kč 900 Kč  – u důchodce )* nebo osoby starší  65 let 200 Kč 300 Kč  – právnická osoba )** 600 Kč 900 Kč )*…

  • Žádost o zvláštní užívání komunikace

    Povolení zvláštního užívání komunikace prodejní zařízení, reklamní zařízení, stavební materiál, zařízení staveniště, audiovizuální tvorba, kulturní, náboženské, zábavné a podobné akce výkopové práce-ukládání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací, chodníků, zásahy do povrchu komunikací apod.

  • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

    Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu. Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných…