Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

OODEO

  • Občanský průkaz

    než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas. Pokud není trvalý pobyt na území ČR, je nutné předložit rodný list s dokladem o státním občanství nebo platný cestovní pas. u občanského průkazu, kdy bude výměna…

  • Evidence obyvatel

    Vyřízení trvalého pobytu Změna trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to: v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Pokud jste vlastníkem jednotky v osobním vlastnictví, stačí váš občanský průkaz. Vlastnictví…