Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Občanský průkaz

 • než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady
 • k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas. Pokud není trvalý pobyt na území ČR, je nutné předložit rodný list s dokladem o státním občanství nebo platný cestovní pas.
 • u občanského průkazu, kdy bude výměna za nový, v případě, že je ještě platný, předkládáte pouze stávající občanský průkaz
 • pokud vám u stávajícího občanského průkazu uplynula platnost, předkládáte další platný doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz)
 • nezapomeňte, že i při vyzvednutí je nutné předkládat doklady viz výše uvedené
 • žádost o občanský průkaz za občana mladšího 15 let podává zákonný zástupce, pěstoun nebo opatrovník, který vždy oprávněnost dokládá rodným listem dítěte a svým dokladem totožnosti.V případě opatrovníka a pěstouna předložení rozsudku soudu o svěření dítěte do péče.
 • občanský průkaz si vyřídíte na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, v přízemí radnice Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13
 • k vyřízení občanského průkazu není potřeba písemná žádost ani průkazová fotografie, vše s vámi bude vyřízeno elektronicky na přepážkovém pracovišti
 • pokud v žádosti uvedete své telefonní číslo nebo email dostanete zprávu potvrzující vyhotovení dokladu. Je možné sledovat i webové stránky ÚMČ Praha 13 s informacemi o hotových občanských průkazech.

Platnost občanského průkazu končí:

 • uplynutím jeho platnosti
 • změnou údajů uvedených v dokladu, dle platné legislativy je nutné zažádat o nový doklad do 15 dnů od změny, v opačném případě dojde k jeho zablokování po 45 dnech
 • poškozením či podstatnou změnou podoby držitele

Kdy můžete přijít vyřídit doklad

pondělí, středa: 8:00-18:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00-13:00 hod.

Vydávání pořadových lístků z číselníku pro vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidenci obyvatel je v pondělí a ve středu ukončeno v 17:45 hod. Děkujeme za pochopení.

K vyhotovení dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu

Nový doklad dostanete nejpozději za 30 dní. Pokud máte zájem o rychlejší vyřízení, je to možné. V takovém případě se hradí správní poplatek při podání žádosti.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem a biometrickými údaji

vyhotovení do 30 dnů – ZDARMA

osobám mladším 15 let – 100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem a biometrickými údaji

vyhotovení do 5 prac. dnů – 500 Kč

osobám mladším 15 let – 300 Kč

 

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem a biometrickými údaji

vyhotovení do 24 hodin – 1 000 Kč

osobám mladším 15 let – 500 Kč

 

(Převzetí občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na Ministerstvu vnitra – Na Pankráci 72, Praha 4)

Kdy si můžete vyzvednout hotový doklad

Po uvedení kontaktu do žádosti, dostanete zprávu potvrzující vyhotovení dokladu. Informaci o tom, kdy je možné vyzvednout hotové doklady najdete také zde.

K převzetí občanského průkazu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti.

Další informace k vydání občanského průkazu

Informace – eDoklady – mobilní elektronické průkazy

V nejbližší době bude na ÚMČ Praha 13 umožněno prokazování totožnosti využitím mobilní aplikace eDoklady.

Elektronická podoba průkazů, která bude v mobilní aplikaci nahrána, nenahrazuje fyzické průkazy, ale představuje pouze jejich alternativu. Použití bude tedy pro uživatele dobrovolné. Prokazování elektronické podoby průkazu bude možné pouze za fyzické přítomnosti osoby, která se prokazuje, a zároveň osoby, která provádí ověření. Mobilní elektronické průkazy jsou určeny pouze k prokázání při osobním kontaktu, jak stanoví zákon a nikoli pro elektronickou identifikaci. Nejedná se tedy o elektronické prokázání, které by bylo možné použít vzdáleně, např. z domova.

V mobilní aplikaci je nyní pouze občanský průkaz, elektronické alternativy se prozatím nevztahují na jiné průkazy.

Informace pro uživatele na webu https://edoklady.gov.cz