Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Občanský průkaz

 • než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady
 • k vydání prvního občanského průkazu, který je zákonem stanoven dovršením 15 let věku budete potřebovat svůj rodný list nebo platný cestovní pas
 • u občanského průkazu kdy bude výměna za nový v případě, že je ještě platný, předkládáte pouze stávající občanský průkaz
 • pokud vám u stávajícího občanského průkazu uplynula platnost, předkládáte další platný doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
 • nezapomeňte, že i při vyzvednutí je nutné předkládat doklady viz víše uvedené
 • žádost o občanský průkaz za občana mladšího 15 let podává zákonný zástupce, pěstoun nebo opatrovník, který vždy oprávněnost dokládá rodným listem dítěte. V případě opatrovníka a pěstouna předložení rozsudku soudu o svěření dítěte do péče.
 • občanský průkaz si vyřídíte na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, který sídlí na Praze 13, Sluneční náměstí 2580/13 v přízemí
 • k vyřízení občanského průkazu není potřeba písemná žádost ani průkazová fotografie, vše s vámi bude vyřízeno elektronicky na přepážkovém pracovišti
 • pokud v žádosti uvedete své telefonní číslo nebo email dostanete zprávu potvrzující vyhotovení dokladu. Je možné sledovat i stránky ÚMČ Praha 13 s informacemi o hotových občanských průkazech

Platnost občanského průkazu končí:

 • uplynutím jeho platnosti
 • změnou údajů uvedených v dokladu, dle platné legislativy je nutné zažádat o nový doklad do 15 dnů od změny, v opačném případě dojde k jeho zablokování po 45 dnech
 • poškozením či podstatnou změnou podoby držitele

Kdy můžete přijít vyřídit doklad

pondělí, středa: 8:00–18:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00–13:00 hod.

Vydávání pořadových lístků z číselníku pro vyřízení osobních a cestovních dokladů a evidenci obyvatel je v pondělí a ve středu ukončeno v 17:45 hod. Děkujeme za pochopení.

K vyhotovení dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu

Nový doklad dostanete nejpozději za 30 dní. Pokud máte zájem o rychlejší vyřízení, je to možné. V takovém případě se hradí správní poplatek při podání žádosti.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem a biometrickými údaji

vyhotovení do 30 dnů – ZDARMA

osobám mladším 15 let – 100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem a biometrickými údaji

vyhotovení do 5 prac. dnů – 500 Kč

osobám mladším 15 let – 300 Kč

 

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním

elektronickým čipem a biometrickými údaji

vyhotovení do 24 hodin – 1 000 Kč

osobám mladším 15 let – 500 Kč

 

(Převzetí občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na Ministerstvu vnitra – Na Pankráci 72, Praha 4)

Kdy si můžete vyzvednout hotový doklad

Po uvedení kontaktu do žádosti, dostanete zprávu potvrzující vyhotovení dokladu. Informaci o tom, kdy je možné vyzvednout hotové doklady najdete také zde.

Další informace k vydání občanského průkazu