Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Evidence obyvatel

Vyřízení trvalého pobytu Změna trvalého pobytu Zrušení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to:

  • v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
  • Pokud jste vlastníkem jednotky v osobním vlastnictví, stačí váš občanský průkaz. Vlastnictví si ověříme v katastru nemovitostí.
  • Nemáte-li byt v osobním vlastnictví je nutné předložit platnou nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu nebo souhlas oprávněné s ohlášením změny místa trvalého pobytu s úředně ověřeným podpisem a váš platný doklad totožnosti

Změnu trvalého bydliště lze vyřídit pouze v obci, kam se občan trvale hlásí.

  • Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, pěstoun nebo opatrovník, který oprávněnost dokládá rodným listem dítěte nebo rozsudkem soudu o svěření dítěte do péče a svým dokladem totožnosti.
  • V případě, že byl osobě mladší 15 let vydán občanský průkaz, je nutné tento doklad předložit při změně trvalého pobytu.

Kdy můžete přijít vyřídit doklad

pondělí, středa: 8:00–18:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00–13:00 hod.

Vydávání pořadových lístků z číselníku pro vyřízení osobních a cestovních dokladů a evidenci obyvatel je v pondělí a ve středu ukončeno v 17:45 hod. Děkujeme za pochopení.

Poplatky za změny trvalého bydliště

Správní poplatek
Ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky 50 Kč
Děti mladší 15 let osvobozeno
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100 Kč (za osobu)

Další informace k vyřízení, změně a zrušení trvalého pobytu