Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2021 – 2025

Vážení občané,
Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0118/2020 ze dne 11.3.2020 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2021 – 2025.

Střednědobý výhled je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro), kde je připraven k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. David Vodrážka
starosta

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2021 – 2025

Důvodová zpráva k střednědobému výhledu
Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje

Informace – finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu