Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2021

Vážení občané,

na základě § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021.

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne 8. 6. 2022, usnesení ZMČ č. UZ 0256/2022.

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice v informační recepci v přízemí a v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13. Na internetu jej naleznete v oblasti Městská část – Důležité dokumenty nebo v oblasti Úřední deska – Odbor ekonomický.

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta

 

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2021 (roční rozbor hospodaření)

I. Hlavní činnost MČ Praha 13

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu

Tabulky hlavní činnosti

II. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář

Tabulky zdaňované činnosti

III. Příspěvkové organizace MČ Praha 13

Důvodová zpráva (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – tabulka

IV. Vyjádření auditora

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

V. Roční účetní závěrka za rok 2021 – výkazy

Roční účetní závěrka za rok 2021 – výkazy

Seznam zkratek