Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2023  

Vážení občané,
na základě  § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2023.
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne  12. 6. 2024, usnesení ZMČ č. UZ 0133/2024.
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2023 je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice v informační recepci v přízemí a v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13.
Na internetu jej naleznete v oblasti Městská část – Důležité dokumenty nebo v oblasti Úřední deska.

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta

 1. Hlavní činnost MČ Praha 13
  Důvodová zpráva k závěrečnému účtu
  Tabulky hlavní činnosti
 2. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem
  Komentář
  Tabulky zdaňované činnosti
 3. Příspěvkové organizace MČ Praha 13
  Důvodová zpráva (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)
  Tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)
  Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – komentář
  Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – tabulka
 4. Vyjádření auditora
  Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
 5. Roční účetní závěrka za rok 2023 – výkazy
  Roční účetní závěrka za rok 2023 – výkazySeznam zkratek