Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Cestovní pas

  • než vyrazíte na úřad, připravte si potřebné doklady
  • k žádosti o cestovní doklad a převzetí vyhotoveného je potřeba platný občanský průkaz
  • pokud jste nabyli české státní občanství, vezměte si s sebou matriční doklady (listinu s vystaveným rodným listem)
  • žádost o cestovní pas za nezletilou osobu mladší 18 let podává zákonný zástupce, pěstoun nebo opatrovník, který vždy oprávněnost dokládá rodným listem dítěte a svým dokladem totožnosti. V případě opatrovníka a pěstouna předložením rozsudku soudu o svěření dítěte do péče.
  • cestovní pas si vyřídíte na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel, v přízemí radnice Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13
  • k vyřízení cestovního pasu není potřeba písemná žádost ani průkazová fotografie, vše s vámi bude vyřízeno elektronicky     na přepážkovém pracovišti
  • pokud v žádosti uvedete své telefonní číslo nebo email dostanete zprávu potvrzující vyhotovení dokladu. Je možné sledovat i webové stránky ÚMČ Praha 13 s informacemi o hotových cestovních pasech.

Platnost cestovního pasu končí:

  • uplynutím jeho platnosti
  • změnou údajů uvedených v dokladu
  • poškozením či podstatnou změnou podoby držitele

Kdy můžete přijít vyřídit doklad

pondělí, středa: 8:00-18:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00-13:00 hod.

Vydávání pořadových lístků z číselníku pro vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidenci obyvatel je v pondělí          a ve středu ukončeno v 17:45 hod. Děkujeme za pochopení.

K vyhotovení  dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Kolik stojí vydání cestovního pasu

Záleží na tom, za jak dlouho pas potřebujete. Pokud vám stačí zákonná lhůta 30 dní, zaplatíte jen základní sazbu. Za rychlejší vydání zaplatíte o něco víc. Přehled najdete v tabulce.

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
občanům mladším 15 let – 100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 3 000 Kč
občanům mladším 15 let – 1 000 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 6 000 Kč
občanům mladším 15 let – 2 000 Kč

(Převzetí cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin je možné pouze na Ministerstvu vnitra – Na Pankráci 72, Praha 4)

Kdy si můžete vyzvednout hotový doklad

Po uvedení kontaktu do žádosti, dostanete zprávu potvrzující vyhotovení dokladu.
Informaci o tom, kdy je možné vyzvednout hotové doklady najdete také zde.
K převzetí cestovního pasu je nutné předložit doklady, na které jste byli upozorněni při podání vaší žádosti o vydání cestovního pasu.

Další informace k vydání cestovního pasu