Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Integrace cizinců

  LOGO Praha 13 Integrace RGB 80x80               468x60-v2

Hlavní město Praha je dlouhodobým cílem pro život cizinců. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU – např. Ukrajinci, Vietnamci a Rusové). Tento trend je obdobný i v městské části Praha 13, která je pro cizince atraktivní i novou bytovou výstavbou.

Podle statistických údajů Ministerstva vnitra ČR byl k 1. 1. 2024 podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 ve výši 25,40 %, tj. 19 167 cizinců (včetně uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou).

Městská část Praha 13 na základě zvyšujícího se počtu cizinců přijímá konkrétní integrační opatření. Již od roku 2010 uskutečňuje ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi projekt „Společná adresa – Praha 13“ financovaný Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancovaný městskou částí Praha 13.

Hlavním cílem projektu je podpora vzájemného soužití a usnadnění začleňování cizinců do běžného života v Praze.

V rámci projektu „Společná adresa – Praha 13“ je v roce 2024 realizováno 11 integračních aktivit zaměřených na občany třetích zemí, EU a držitele dočasné ochrany z Ukrajiny pobývajících legálně na území ČR a dále na ostatní pražské obyvatele.

Projekt „Společná adresa – Praha 13“ je v roce 2024 financovaný Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancovaný z prostředků Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v rámci „Systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024“ a městskou částí Praha 13, hl. m. Praha a Centrem pro integraci cizinců, o.p.s.

Projekt Společná adresa – Praha 13 se v roce 2022 rozšířil i na uprchlíky z Ukrajiny.
Městská část Praha 13 má dlouholeté zkušenosti s integrací cizinců. Uprchlická vlna z Ukrajiny se týká i Prahy 13. Ukrajinská komunita se během pár měsíců zdvojnásobila na zhruba 8 500 lidí. Proto městská část v návaznosti na dotační program pro obce sepsala projekt Společná adresa – Praha 13 pro držitele mezinárodní ochrany z Ukrajiny.

Syrový Petr, Bc. (koordinátor projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 319)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel.: 235 011 453
E-mail: syrovyp@praha13.cz

Morčuš Jan, Mgr. (koordinátor projektu)
Úřad městské části Praha 13
Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (2. patro, kancelář č. 320)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel.: 235 011 452
E-mail: morcusj@praha13.cz

Vildová Blanka, Mgr. (garant projektu)
Úřad městské části Praha 13
Vedoucí odboru sociální péče (2. patro, kancelář č. 323)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
Tel.: 235 011 450
E-mail: vildovab@praha13.cz

_______________________________________

Archiv 2010-2023
_______________________________________

Infoservis

!!!Provoz CNPUU byl ke dni 22. prosince 2023 ukončen!!!

 

Webová stránka www.metropolevsech.cz je určena pro cizince žijící v Praze.
Najdete tu informace o životě v hlavním městě, jeho institucích, službách, ale i povinnostech všech Pražanů.
Web by měl umožnit co nejlépe informovat cizince o možnostech řešení každodenních situaci a pomoct s orientací ve městě, které se stalo jejich novým domovem.

web metropole

Informační brožura pro migranty ke stažení: CZE, UKR, ENG, VIET, RUS

Cizincům žijícím v Praze jsou k dispozici bezplatné služby organizace
Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP)

Integrační centrum Praha (ICP) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2012 Magistrátem hlavního města Prahy jako koordinátor, realizátor a iniciátor integračních aktivit v Praze.
ICP usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím poskytování bezplatných služeb:

Služby organizace jsou určeny výhradně občanům třetích zemí (mimo EU) s legálním pobytem, kteří mají v České republice vízum na dobu delší než 90 dnů.

V případě zájmu o právní a sociální poradenství se objednávejte na telefonním čísle +420 252 543 846.

V případě zájmu o bezplatné tlumočnické a asistenční služby kontaktujte interkulturní pracovníky.

ICP vypracovalo mobilní Aplikaci pro cizince žijící v Praze.

web praguer

Mediální kampaň zaměřená vůči předsudkům o cizincích – Atlas předsudků

Centrála v Praze 1
Adresa: Žitná 51, Praha 1
Tel.: +420 252 543 846
Email: info@icpraha.com

Pobočka Černý most
Adresa: Kučerova 727/3, Praha 14
Tel.: +420 775 553 188

Pobočka Lužiny
Adresa: Zázvorkova 2007/6, Praha 13
Telefon: +420 775 564 654

ICP ZAZVORKOVA.jpg

Pobyt cizinců na území ČR

změna pobyytu.jpg
Informační linka Ministerstva vnitra – pobyty
E-mail: 
pobyty@mvcr.cz
Telefon:
(+420) 974 832 421
(+420) 974 832 418
PO-PÁ 8.00-15.00
Cena volání závisí na tarifu Vašeho telefonického operátora.

Ministerstvo vnitra připravilo videa:
„Příští zastávka Česká republika“ a „Vítejte v České republice“
Příští zastávka Česká republika – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Vítejte v ČR – Adaptačně – Integrační kurzy (vitejtevcr.cz)

Přehled vybraných nestátních neziskových organizací působících na poli integrace cizinců:

Centrum pro integraci cizinců o.s. (CIC)
Pernerova 32
186 00 Praha 8
tel. 222 360 452

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU)
Kovářská 4
190 00 Praha 9
tel. 739 413 983

Poradna pro integraci
Opletalova 6
110 00 Praha 1
tel. 603 281 269

Sdružení pro integraci a migraci
Baranova 33
130 00 Praha 3
tel. 224 224 379

Meta o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 546/17
120 00 Praha 2
tel. 222 521 446

banner_inkluzivni_skola_468x60.gif
http://www.inkluzivniskola.cz/

Multikulturní centrum Praha 
Náplavní 1
120 00 Praha 2
tel. 296 325 345

Nová škola, o. p. s.
Křižíkova 344/6
186 00 Praha 8 – Karlín
E-mail: novaskola@novaskolaops.cz

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2

BulletinSLOVO

Nejsme si cizí

Komunitní centrum InBáze
Legerova 50
120 00 Praha 2
tel. 739 037 353

Zajímavé odkazy
http://www.domavcr.cz/
http://www.opim.cz/
http://migraceonline.cz/
http://iom.cz/
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.ekscr.cz/
http://www.cizinci.cz
http://cestina-pro-cizince.cz/
http://portal.gov.cz/portal/cizinec/
http://portal.mpsv.cz
http://www.integracnicentra.cz/
http://www.hatefree.cz/

MATRICE ZNAKU -opravená kopie.jpg               

Fotogalerie