Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

a s kontaktním elektronickým čipem

 

Datum podání žádosti

 Doklad připraven k převzetí 

08.10.2019 - úterý
15.10.2019 - úterý

09.10.2019 - středa

16.10.2019 - středa
10.10.2019 - čtvrtek
21.10.2019 - pondělí
11.10.2019 - pátek
21.10.2019 - pondělí 

Vyhotovený občanský průkaz  je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel  (výdej dokladů), Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice 
v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.45
úterý,
čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

 

K vyzvednutí hotového dokladu se lze na našich webových stránkách elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.
Další informace k vydání občanského průkazu.

Vytisknout