Vališ Radek Ing. (4. patro, č. 534)
Teů.: 235 011 235
E-mail: ValisR@praha13.cz
vedoucí ekonomického odboru


Münzbergerová Martina (4. patro, č. 535)
Tel.: 235 011 256
E-mail: MunzbergerovaM@praha13.cz
asistentka


Doležalová Alena (4. patro, č. 533)
Tel.: 235 011 351
E-mail: DolezalovaA@praha13.cz
metodik

 


Oddělení účetnictví hlavní činnosti


Borovcová Michaela Ing. (4. patro, č. 533)
Tel.: 235 011 260
E-mail: BorovcovaM@praha13.cz
vedoucí oddělení


Šustrová Vlastimila (4. patro, č. 533)
Tel.: 235 011 349
E-mail: SustrovaV@praha13.cz
účetní referent


Moravčíková Edita (1. patro, č. 250)
Tel.: 235 011 255
E-mail: moravcikovae@praha13.cz
účetní referent

 
Bc. Martina Měchurová (4. patro, č. 533)
Tel.: 235 011 261
E-mail: MechurovaM@Praha13.cz
účetní referent

Ladrová Karolína (4.patro, č. 533)
Tel.: 235 011 252
E-mail: LadrovaK@Praha13.cz
účetní referent


Adamová Rosenbergová Jana (1. patro, č 250)
Tel.: 235 011 255
E-mail: AdamovaJ@praha13.cz
účetní referent - pokladníOddělení plánu a rozpočtu


Džmuráňová Světla, Ing. (4.patro, č. 533)
Tel: 235 011 240
E-mail: DzmuranovaS@praha13.cz
vedoucí oddělení
rozpočetŠvorcová Martina, Ing. (4.patro, č. 533)
Tel: 235 011 263
E-mail: SvorcovaM@praha13.cz
rozpočet


Pekař Tomáš, Ing. (4.patro, č. 533)
Tel: 235 011 257
E-mail: PekarT@praha13.cz
rozpočetOddělení účetnictví zdaňované činnosti


Nátrová Kamila, Ing. (4.patro, č. 533)
Tel: 235 011 350
E-mail: NatrovaK@praha13.cz
vedoucí oddělení


 Ohnesorgová Iveta (4.patro, č. 533)
Tel: 235 011 259
E-mail: OhnesorgovaI@praha13.cz
účetní referent


Truxová Eva (4.patro, č. 540)
Tel: 235 011 262
E-mail: TruxovaE@praha13.cz
účetní referent

 
Oddělení daní a poplatků


Foukal Rudolf, Bc. (4. patro, č. 530)
Tel: 235 011 412, fax: 235 011 414
E-mail: FoukalR@praha13.cz 
vedoucí oddělení
povolování provozu VHP


Rajtorová Jana (4. patro, č. 531)
Tel: 235 011 413
E-mail: RajtorovaJ@praha13.cz  
odborný pracovník
poplatek za užívání veřejného prostranství,
tržní řád


Cíza Michal (4. patro, č. 529)
Tel: 235 011 411
E-mail: CizaM@praha13.cz  
odborný pracovník
poplatek ze psů, poplatek ze vstupného


Hrušková Romana (4. patro, č. 529)
Tel. 235 011 408
E-mail: HruskovaR@praha13.cz
odborný pracovník
poplatek z pobytu,
veřejné sbírky, pokutové bloky

Zveřejněno: 23.04.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 66618 x
Vytisknout