Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 

na svém zasedání dne 25. dubna 2012 usnesením č. 0141/2012

schválilo

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET

městské části Praha 13

ZA   ROK  2011

 

    Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13 

 

§    v Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13

§    v Informační recepci radnice (vestibul)

§    na internetu www.praha13.cz v oblasti:

-    Městská část – Důležité dokumenty – Závěrečný účet,

-    Úřad MČ – úřední deska.

 

Ing. David Vodrážka  v. r.
starosta

 

Závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2011

I. Důvodová zpráva k závěrečnému účtu

a) Komentář k příjmům a výdajům   

b) TabulkyII. Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek

a) Důvodová zpráva a tabulky      

b) KomentářIII. Zdaňovaná  činnost včetně správcovských firem

a) Komentář   

b) Tabulky   

c) Přehled pohledávekIV. Vyjádření auditora

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníV. Přílohy

a) Příloha č. 1 – Výkaz zisků a ztráty
     
b) Příloha č. 2 – Rozvaha   

c) Zkratky

   

 

Zveřejněno: 07.02.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 6152 x
Vytisknout