Vážení občané,
na svém zasedání dne 17. dubna 2013 Zastupitelstvo městské části Praha 13  svým usnesením č. 0251/2013 schválilo ZÁVĚREČNÝ  ÚČET městské části Praha 13 za rok 2012.

Hospodaření MČ Praha 13 včetně organizací zřízených městskou částí a hospodaření jednotlivých firem spravujících bytový fond Prahy 13 jsou Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13:
-
v Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13
-
v Informační recepci radnice (vestibul)
-
na internetu www.praha13.cz v oblasti: -    Městská část – Důležité dokumenty – Závěrečný účet, - Úřad MČ – úřední deska. 


Ing. David Vodrážka
v. r.
starosta      

Závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2012
(roční rozbor hospodaření)


I . Hlavní činnost  MČ Praha 13
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu
Komentář k příjmům a výdajům
Tabulky


II.  Zdaňovaná činnost 
 MČ Praha 13 včetně správcovských firem
Komentář
Tabulky
Přehled pohledávek


III.  Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek
 
Důvodová zpráva a tabulky
Komentář
Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb


IV. Vyjádření auditora
  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  


V.  Přílohy
  
Příloha č. 1 – Výkaz zisků a ztráty 
Příloha č. 2 – Rozvaha a přílohy  k roční účetní závěrce  
Použité zkratky

Zveřejněno: 19.03.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 6195 x
Vytisknout