Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření MČ Praha 13

Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023 (schváleno RMČ Praha 13 č. UR 0330/2023 ze dne 28.8.2023)

 

I. Hlavní činnost MČ Praha 13

Důvodová zpráva

Tabulky hlavní činnosti

II. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář

Tabulky zdaňované činnosti

III. Příspěvkové organizace MČ Praha 13

Důvodová zpráva (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – tabulka

IV. Účetní závěrka

Účetní závěrka – výkazy

Seznam zkratek