Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Zaměstnanci odboru mají na starosti agendu osobních dokladů (například občanských průkazů) a cestovních dokladů (pasů). V souladu s platným znění zákona vedou evidenci obyvatel v městské části a starají se o správní poplatky. Vše ve shodě s ochranou osobních údajů obyvatel. Agenda odboru osobních dokladů a evidence obyvatel se řídí především: zákonem č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů zákonem podle zákona č. 329/1999 Sb., a podle zákona č. 269/2021 Sb., v platném znění Do působnosti odboru zároveň spadá: správní řízení podle zákona č. 133/2000 Sb., podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, výběr správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, poskytování osobních údajů z informačního systému ministerstva vnitra

S čím vám zde pomůžeme?

  • Občanským průkazem
  • Cestovním pasem
  • Přihlášením nebo zrušením trvalého pobytu
  • Žádostí o zprostředkování kontaktu
  • Vydáním dočasného občanského průkazu
  • Hlášením adresy pro doručování
  • Protokolem o ztrátě nebo odcizení dokladů

Kontaktní osoby v odboru