Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2024 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2024 (schváleno RMČ Praha 13 č. UR 0205/2024 ze dne 20. 5. 2024)

 1. Hlavní činnost MČ Praha 13
  Důvodová zpráva
  Tabulky hlavní činnosti
 2. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem
  Komentář
  Tabulky zdaňované činnosti
 3. Příspěvkové organizace MČ Praha 13
  Důvodová zpráva (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)
  Tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)
  Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – komentář
  Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb – tabulka
 4. Účetní závěrka
  Účetní závěrka – výkazy

Seznam zkratek