Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor životního prostředí

Zaměstnanci odboru se starají o ochranu životního prostředí a kultivaci prostoru městské části Praha 13. Zároveň zastřešují problematiku svozu, třídění a zpracování odpadů. Dále kontrolují stav dětských hřišť, udržují zeleň v parcích nebo zajišťují odborné ošetření rostlin. Kromě toho mají na starosti likvidaci nepovolených skládek odpadu.  

S čím vám zde pomůžeme?

 • Vydání rybářského lístku
 • Vydání loveckého lístku
 • Povolení k vjezdu/záboru pěší komunikace či zeleně ve správě OŽP MČ Prahy 13
 • Stanoviska k projektovým dokumentacím

Kontaktní osoby v odboru

 • (4. patro, č. 521)

  Ing. Beránková Eva

  odborný pracovník - péče o veřejnou zeleň v lokalitě Velká Ohrada, Malá Ohrada, Chaby, Třebonice, rozpočet, ekologická výchova

  Odbor životního prostředí - oddělení správy životního prostředí

 • (4. patro, č. 544)

  Bláhová Helena

  odborný pracovník - kontroly a provoz dětských a sportovních hřišť, veřejná služba, cyklostezky

  Odbor životního prostředí - oddělení správy životního prostředí

 • (4. patro, č. 521)

  Ing. Dusilová Jana

  odborný pracovník - péče o veřejnou zeleň v lokalitě Nové Butovice, Háje a Vidoule, vodní hospodářství ve správě OŽP

  Odbor životního prostředí - oddělení správy životního prostředí

 • (4. patro, č. 524)

  Bc. Dvořáková Jana

  vedoucí oddělení - vyjadřování k ochraně přírody, kácení dřevin

  Odbor životního prostředí - oddělení ochrany životního prostředí

 • (4. patro, č. 523)

  Mgr. Gilíková Jana

  vedoucí odboru

  Odbor životního prostředí

 • (4. patro, č. 524)

  Bc. Ivanova Eva

  odborný pracovník - ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím

  Odbor životního prostředí - oddělení ochrany životního prostředí

 • (4. patro, č. 522)

  Bc. Kočová Daniela

  odborný pracovník - asistent, ochrana zemědělského půdního fondu

  Odbor životního prostředí

 • (4. patro, č. 541)

  RNDr. Líčková Michaela

  odborný pracovník - odpadové hospodářství

  Odbor životního prostředí - oddělení ochrany životního prostředí