Vildová Blanka, Mgr. (2.patro, č. 323)
Tel.: 235 011 450, Fax: 235 513 695
E-mail: VildovaB@praha13.cz
vedoucí odboru
 
 

 Kraljová Zuzana (2. patro, č. 324)
Tel.: 235 011 451, Fax: 235 513 695
E-mail: KraljovaZ@praha13.cz
sekretariát odboru


 Bernertová Bohuslava, Ing.
(2. patro, č. 324)
Tel.: 235 011 625, Fax: 235 513 695
E-mail: BernertovaB@praha13.cz
referent sociálních věcí/ekonomOddělení sociálně právní ochrany dětí

Pospíšilová Anna, Bc. (2. patro, č. 325)
Tel.: 235 011 445
Email: PospisilovaA@praha13.cz
vedoucí oddělení


Exnerová Blanka
(2. patro, č. 327)
Tel.: 235 011 530
Email: ExnerovaB@praha13.cz
sociální pracovnice

Křížová Dana, Dis. (2. patro, č. 326)
Tel.: 235 011 531
E-mail: KrizovaD@praha13.cz
sociální pracovnice


Sojková Kamila, Ing.(2. patro, č. 326)
Tel.: 235 011 348
E-mail: SojkovaK@praha13.cz
sociální pracovnice


Lucie Pondělíčková, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 626
E-mail: pondelickoval@praha13.cz
sociální pracovnice

Wasserbauerová Markéta, DiS (2. patro, č. 326)
Tel.: 235 011 442
E-mail: WasserbauerovaM@praha13.cz
sociální pracovnice
 

Joppová Izabela, Mgr. (2. patro, č. 326 - 327)
Tel.: 235 011 534
E-mail: joppovai@praha13.cz
sociální pracovnice


Radka Šimková Koutová, Mgr. (2. patro, č. 327)
Tel.: 235 011 622
E-mail: SimkovaR@praha13.cz
sociální pracovnice

 
Zumanová Soňa (2. patro)
Tel.: 235 011 454
E-mail: ZumanovaS@praha13.cz
sociální pracovnice
 

Hrabětová Hana Mgr. (2. patro, č. 326)
Tel.: 235 011 456
E-mail: hrabetovah@praha13.cz
sociální pracovnice

Čeřovská Pavlína Mgr. (2. patro, č. 326)
Tel.: 235 011 448
E-mail: cerovskap@praha13.cz
sociální pracovnice


Oddělení kurátorů pro mládež


Augustová Alexandra, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 355
E-mail: augustovaa@praha13.cz
kurátorka pro mládež


Lucie Pondělíčková, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 626
E-mail: pondelickoval@praha13.cz
kurátorka pro mládež

Renata Šalatová Mgr. (2. patro, č. 326)
Tel.: 235 011 612
E-mail: salatovar@praha13.cz
kurátor pro mládež

Oddělení sociální péče

Dvořáčková Iva, Bc. (1. patro, č. 222)
Tel: 235 011 443
E-mail: DvorackovaI@praha13.cz
vedoucí oddělení


Benešová Jaroslava (1. patro, č. 220)
Tel.: 235 011 459
E-mail: BenesovaJ@praha13.cz
sociální pracovnice


Durych Michael, Bc. (1. patro, č. 221)
Tel.: 235 011 289
E-mail: DurychM@praha13.cz
sociální pracovník


Mikát Tomáš, Mgr. (1. patro, č. 221)
Tel.: 235 011 623
E-mail: MikatT@praha13.cz
sociální pracovník


Bavorová Kateřina, Mgr. Bc. (1. patro, č. 224)
Tel.: 235 011 491
E-mail: BavorovaK@praha13.cz
sociální pracovník, veřejný opatrovník


Sedláková Lucie, Bc. (1. patro, č. 223)
Tel.: 235 011 423
E-mail: SedlakovaL@praha13.cz
sociální pracovník, veřejný opatrovník


Jodlová Vendula Dis. (1. patro, č. 223)
Tel.: 235 011 532
E-mail: JodlovaV@praha13.cz
sociální pracovník, veřejný opatrovník

Tran Tat Tien Bc. (1. patro, č. 223)
Tel.: 235 011 455
E-mail: TranT@praha13.cz
sociální kurátorOddělení prevence a rozvoje sociálních služeb

Syrový Petr, Bc. (2. patro, č. 319)
Tel.: 235 011 453
Fax: 235 011 545
E-mail: SyrovyP@praha13.cz
vedoucí oddělení
koordinátor plánování sociálních služebMorčuš Jan Mgr. (2. patro, č. 320)
Tel.: 235 011 452
Fax: 235 011 695
E-mail: morcusj@praha13.cz
koordinátor sociální prevence
(sociální práce, koordinátor integrace cizinců, národnostních menšin a
 prevence kriminality)


Foudová Klára, Mgr. (2. patro, č. 320)
Tel.: 235 011 458
E-mail:FoudovaK@praha13.cz
koordinátor sociální prevence
Zveřejněno: 01.06.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 119333 x
Vytisknout