Křížem krážem Prahou 13

Ve dnech 13. – 14. 5. 2022 se tým Robomeow zúčastnil Ideathonu Prahy 13 se svým nápadem. Ideathon je zaměřený na dopravu, bydlení, volnočasové aktivity a životní prostředí. Tříčlenné týmy spolu s odborníky využívají své kolektivní znalosti a kreativitu k nalezení inovativních řešení naléhavých výzev, které trápí naši městskou část nebo ji mohou obohatit. Soutěžní tým Robomeow (Maksym Shcherban, Olena Demchenko) načrtnul hrubý rámec projektu „Křížem krážem Prahou 13“, který jsme na ÚMČ Praha 13 dopracovali a nyní Vám jej předkládáme. 

Městská část Praha 13 je známá jako rozlehlé sídliště, ale původně se jedná o starobylou zemědělskou krajinu s usedlostmi známými již ve 13. století. Území městské části je velmi členité. Z jihu je ohraničena Prokopským a Dalejským údolím a ze severu parkem Háje – Vidoule. Na západě navazuje kulturní zemědělská krajina Českého krasu a na východě navazují čtvrti Radlice a Jinonice. Městskou částí protéká Prokopský potok, který tvoří pomyslnou zelenou páteř s navlečenými korálky - retenčními nádržemi. Bytové komplexy Nové Butovice, Lužiny, Stodůlky a Velká Ohrada byly zasazeny mezi staré osady, které si mnohde zachovaly svou původní tvář. Máme radost, že Vám můžeme nabídnout kombinaci geohry a turistické poznávací stezky, díky níž můžete naši městskou část poznat o trochu lépe. 

Stezka Vás zavede k důležitým místům v Městské části Praha 13. V historických, přírodních i moderních urbanizovaných lokalitách je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kody, které odkazují k informačním článkům na webu MČ Praha 13. Články se vždy váží danému místu. V úvodu každého článku je souhrn témat, o kterých je dále šířeji pojednáno pro zvídavé. Jednotlivé body je možné navštívit postupně zvlášť nebo také lze hru pojmout jako rodinný či školní výlet o délce asi 17 km po krásách a zajímavostech naší městské části.

Trasa je určena pro středně zdatné turisty, s jistými omezeními je možné ji projet i s terénním kočárkem. Na kole ji lze projet také, ale to spíše nedoporučujeme. Pěší turistika je nejodpočinkovější a nejkrásnější činnost, kterou v přírodě můžete podnikat. Když chceme krajinu i město poznat do nejmenších detailů, musíme ji projít pěšky.

Trasa není nijak značená, je potřeba použít vlastní papírovou mapu nebo některou z aplikací v chytrém mobilu a najít si vlastní cestu. Cílem je navštívit všech 13 stanovišť a seznámit se s jejich historií i současností: 

  1 – Okolí stanice metra Nové Butovice, Trifot, Centrum fotografie

  2 – Hemrovy skály, Prokopské a Dalejské údolí

  3 – Arboretum Albrechtův vrch, sopky, meandry, Asuán

  4 – Centrální park Prahy 13, vodní plochy, umělecká díla, sport, kultura

  5 – KD Mlejn jako kulturní centrum Prahy 13

  6 – Prameniště Prokopského potoka, Panská zahrada

  7 – Kostel sv. Jakuba Staršího, historie Stodůlek

  8 – Západní město, Britská čtvrť

  9 – Krteň, Chaby, památná lípa, královská cesta

10 – Třebonice

11 – Údolí a prameniště Motolského potoka

12 – Hájčí dvůr, Kaple sv. kříže, PP Háje

13 – Sluneční náměstí, radnice, Komunitní centrum sv. Prokopa, historie Jihozápadního města

Při rodinném nebo školním výletě se děti mohou naučit pracovat s papírovou mapou v terénu. Pro učitele může být hra inspirací k dalším výukovým programům prvouky, zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky aj. v terénu i ve třídě.

Co na cestu potřebujete?

  • Skener QR-kódů v mobilním telefonu
  • papírovou turistickou mapu nebo mapu v aplikaci mobilu
  • vhodné oblečení a obuv i do přírody, svačinu a pití
  • dobrou náladu a odvahu

 Dana Céová, 2023

mapa trasy s popisem


Vytisknout