Círus Tomáš, Ing. (2. patro, č. 313)
Tel.: 235 011 277
E-mail: CirusT@praha13.cz
pověřený vedením odboru


Vránková Lucie (2.patro, č. 316)
Tel.: 235 011 277
E-mail: VrankovaL@praha13.cz
odborná pracovnice-asistentkaVyskočilová Eva (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 405
E-mail: VyskocilovaE@praha13.cz
uzavírky, výkopové práce, závody, sportovní akce, stanovení DZ


Meuerová Lucie, Bc. (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 404
E-mail: MeuerovaL@praha13.cz
havárie inženýrských sítí, reklamní zařízení, stavební zábory,
vraky, odložená vozidla

 

Bouček Vladimír (4.patro, č. 541)
Tel.: 235 011 499
E-mail: BoucekV@praha13.cz
kontrolní činnost (MHD, funkčnost veřejného osvětlení,
sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací, vraky, odložená vozidla atd.)


Bouší Monika, Ing. (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 401
E-mail: BousiM@praha13.cz
odborný pracovník
vyhrazené parkovací stání, ZTP, kulturní akce,
audiovizuální tvorba, stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení
+ připojování sousedních nemovitostí - rodinné domy


Hoznauer Luděk (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 402
E-mail: HoznauerL@praha13.cz
odborný pracovník


Zveřejněno: 03.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 87307 x
Vytisknout