Dragan Vladimír, RNDr., CSc. (2.patro, č. 316)
Tel.: 235 011 277
E-mail: DraganV@praha13.cz
vedoucí odboru dopravy

'
Jíra Miroslav Bc. (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 402
E-mail: JiraM@praha13.cz
stanoviska jako dotčený orgán státní správy k územnímu a stavebnímu řízení
připojování sousedních nemovitostí, zřizování sjezdů a nájezdů


Vyskočilová Eva (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 405
E-mail: VyskocilovaE@praha13.cz
uzavírky, výkopové práce, závody,
stanovení DZ


Meuerová Lucie, Bc. (2.patro, č. 315)
Tel.: 235 011 404
E-mail: MeuerovaL@praha13.cz
havárie inženýrských sítí, reklamní zařízení, stavební zábory,
zapisovatelka, evidence spisů, styk s podatelnou


Bouček Vladimír (4.patro, č. 541)
Tel.: 235 011 499
E-mail: BoucekV@praha13.cz
kontrolní  činnost (MHD,funkčnost veřejného osvětlení,
sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací, vraky,atd.)Svobodová Eva, Ing. (2. patro, č. 315)
Tel.: 235 011 401
E- mail: SvobodovaE@praha13.cz
stanoviska jako dotčený orgán státní správy k územnímu a stavebnímu řízení (rodinné domy),
připojování sousedních nemovitostí,
zřizování sjezdů a nájezdů (rodinné domy),
vyhrazená parkoviště, prodejní zařízení,
audiovizuální tvorba apod.

Zveřejněno: 03.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 75724 x
Vytisknout