123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
28.07.202114.08.2021

Novostavba bytového domu Chalabalova ul., Praha 5 - Stodůlky
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
27.07.202119.08.2021

Oznámení o volném pracovním místě-odbor sociální péče-kurátor pro mládež (doba určitá)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
27.07.202119.08.2021

Oznámení o výběrovém řízení-odbor ekonomický-účetní referent
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
27.07.202119.08.2021

Oznámení o volném pracovním místě - OSP - sociální pracovník OSPOD (doba určitá)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
26.07.202110.08.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 09.08.2021 - ul. Ovčí hájek
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
26.07.202112.08.2021

Pronájem části pozemků par. č. 2242/1 a 1456/1 v k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
23.07.202107.08.2021

Pronájem pozemku par. č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
23.07.202108.08.2021

"Víceúčelové sportovní zařízení - JEREMI sport, 2. fáze výstavby"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
23.07.202108.08.2021

"Bytový dům Paprsek"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
23.07.202108.08.2021

RD Řepora V - etapa 1
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
22.07.202107.08.2021

"Obchodní areál Lidl Jáchymovská"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
22.07.202109.08.2021

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Velichovská, Mutěnínská
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
21.07.202106.08.2021

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Pod hranicí
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
21.07.202106.08.2021

přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 1881 - č.p. 1884, ul. Archeologická, Praha 5, spočíva
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
19.07.202104.08.2021

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Šafránkova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.07.202104.08.2021

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Janského
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
18.07.202124.08.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
Odbor stavební
Ostatní oznámení
18.07.202124.08.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
Odbor stavební
Ostatní oznámení
18.07.202124.08.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
Odbor stavební
Ostatní oznámení
15.07.202131.07.2021

novostavba bytového domu
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
15.07.202131.07.2021

Optická síť FTTH Praha 13
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
15.07.202131.07.2021

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Odbor občansko-správní
Ostatní oznámení
15.07.202114.10.2021

Oznámení na ÚD - RZ 2AV 1318, PJH 3180
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
14.07.202130.07.2021

ZUK- ZTP (nové) Borovanského 2219/9, Třísková Františka
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
14.07.202130.07.2021

OOP - přechodná úprava provozu v ul. K Opatřilce, Zaječí
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
14.07.202130.07.2021

ZUK- ZTP (nové) ul. Mezi Školami 2321/2 - Kristián Stacha
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
14.07.202130.07.2021

OOP - ul. Amforová, dobíjecí stanice TS 4481
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
14.07.202130.07.2021

OOP - ul. Hábova, dobíjecí stanice TS 4452
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
14.07.202130.07.2021

OOP - místní úprava provozu v ul. Mohylová, Com- Pact Energy
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
14.07.202130.07.2021

M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Stavba občanského vybavení č.p. 2345,ul. Hábova 7, k.
Odbor stavební
Ostatní oznámení
123

Vytisknout