123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
17.07.201905.08.2019

Záměr prodloužení doby nájmu
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
16.07.201901.08.2019

VTL P13 (Ingas)
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
15.07.201931.07.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o OOP - místní úprava provozu v ul. NN 678 (K Řeporyjím)
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
15.07.201931.07.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Ebrova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
15.07.201930.07.2019

Nabídka pronájmu bytu č. 375
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
15.07.201930.07.2019

Nabídka pronájmu bytu č. 374
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.07.201929.07.2019

Oznámení o zahájení SŘ o odstranění vraku vozidla VW Passat, RZ 2AT 3234 ul. Nušlova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
12.07.201929.07.2019

oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "UR propojení Vodafone A5ASP, Bucharova - A5ME2, U Trezorky
Odbor stavební
Ostatní oznámení
12.07.201915.08.2019

Dražební vyhláška 108 EX 05095/18-110 dne 14.8.19
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
12.07.201930.07.2019

Usnesení 206 EX 1460/14-310 o odročení dražby dne 16.7.19
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
11.07.201910.10.2019

Dražební vyhláška 120 EX 20501/12-111 dne 9.10.2019
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
11.07.201927.07.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Ke Konstruktivě
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
09.07.201925.07.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Postřekovská
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
09.07.201915.08.2019

MHMP OUR - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
09.07.201915.08.2019

MHMP OUR Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
08.07.201924.07.2019

oplocení pozemku parc.č. 2166/46 v katastrálním území Stodůlky
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
08.07.201924.07.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Šafránkova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
08.07.201924.07.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Eichlerova, Soňa Chocholatá
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
08.07.201924.07.2019

Oznámení o omezení veřejného přístupu
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.07.201922.08.2019

MHMP OUR Oznámení o společném jednání návrhu změny Z-2600/00 ÚP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
04.07.201922.07.2019

Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče - soc. pracovník OSPOD
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
04.07.201923.07.2019

pronájem části poz.parc.č. 2342/295 a 2342/296 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
04.07.201923.07.2019

směna poz.parc.č.291/8 a části poz.parc.č.10/2 za poz.parc.č.165/2 k.ú.Třebonice
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
03.07.201919.07.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - "Bytový dům Paprsek"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
03.07.201923.07.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.7.19 - ul. Frimlova a ul. Lýsková
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
02.07.201919.07.2019

Výpůjčka části poz. parc.č.2943 a 2934 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
02.07.201920.07.2019

pronájem části poz.parc.č. 2705/34, 30 a 2235/12 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
02.07.201905.08.2019

Dražební vyhláška 152 ED 11/18-40 dne 1.8.2019
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
02.07.201922.07.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.7. - 19.7.2019, ul. Za Mototechnou, K Hájum, V Borovičkách
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
26.06.201930.04.2020

Rozpočtové změny za měsíc červen 2019 - II. část
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
123

Vytisknout