12
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
04.07.202220.07.2022

Oznámení o návrhu OOP - přechodná úprava provozu pro blokové čištění, jarní kolo 2022, TSK
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
04.07.202220.07.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - veřejný opatrovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
04.07.202220.07.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - sociální kurátor
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
04.07.202220.07.2022

OOP - uzavírka ul. Ohradské náměstí
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
01.07.202217.07.2022

Pronájem části pozemků parc.č. 2318/1 a parc.č. 2341/1 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
30.06.202217.07.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - koordinátor sociální prevence
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
30.06.202217.07.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - kurátor pro mládež
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
30.06.202218.07.2022

OOP - zábor (zařízení staveniště-rekonstrukce ČS a.s., Mukařovského 2590/2) ul. U jezera
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
29.06.202203.10.2022

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo zn. Ford Escort 16V, RZ: 4S12806, Jakub Žvátora
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
29.06.202215.07.2022

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: "Výhledy Luka", Praha 5, Stodůlky, ulice Archeolog
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
29.06.202215.07.2022

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Pod viaduktem
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.06.202204.08.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 03.08.2022 - ul. Petrbokova, Rotavská, Ohradské náměstí
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
28.06.202214.07.2022

ZUK - ZTP (nový) Janského 2211/69
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.06.202214.07.2022

"Výstavba kanalizace, ul. Tělovýchovná a okolí, Praha 13", číslo investiční akce 1/1/K68/00
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
28.06.202225.08.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 24.08.2022 - ul. U Cikánky a Za Lužinami
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
28.06.202204.08.2022

MHMP OUR Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27
Odbor stavební
Ostatní oznámení
28.06.202204.08.2022

MHMP OUR oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z 3794/29 – opakované veřej proj změny Z 3794/29
Odbor stavební
Ostatní oznámení
28.06.202204.08.2022

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 a o veřejném projednání VVURÚ
Odbor stavební
Ostatní oznámení
28.06.202204.08.2022

MHMP OUR - Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3139/12 - opakované projednání
Odbor stavební
Ostatní oznámení
27.06.202213.07.2022

Oznámení o zahájení spr, řízení-Rozv. spojka-oprava mostu X067, lávka u Mototechny
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
24.06.202210.07.2022

Pronájem části pozemku parc. č. 2229/1 v k.ú Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
24.06.202211.07.2022

Pronájem části pozemku parc.č. 2131/107 a parc.č. 2131/111 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
23.06.202211.07.2022

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: "Polyfunkční dům Paprsek 1", k.ú. Stodllky, č.parc
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
23.06.202225.07.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.07. a 22.07.2022 - ul. Zázvorkova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
23.06.202225.07.2022

Autovrak - K Chabům u č.v.o. 518752, Praha 13 Třebonice
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
23.06.202211.07.2022

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Červeňanského
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
21.06.202207.07.2022

2.OOP - zařízení staveniště, ohrada ul. Armády, p.č. 2106, 2107/1
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
21.06.202222.07.2022

MZP Posuzování vlivů koncepce „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
17.06.202203.04.2023

Oznámení správní poplatky vybírané v souvislosti s uzavřením manželství
Odbor občansko-správní
Ostatní oznámení
17.06.202219.08.2022

Výzva k odstranění vozidla z poz.komunikace,RZ 1AL5086/9AD3295,zn.Mercedes ML 320,Violeta Stevanović
Odbor dopravy
Výzvy
12

Vytisknout