123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
10.12.202317.01.2024

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 31 a vyhodnocení vlivů
Odbor kancelář starosty
Ostatní oznámení
10.12.202317.01.2024

MHMP OUR Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 31 a vyhodnocení vlivů
Odbor kancelář starosty
Ostatní oznámení
10.12.202317.01.2024

MHMP OUR Oznámení o konání veřej projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3748/00 ÚP SÚ HMP
Odbor kancelář starosty
Ostatní oznámení
07.12.202325.12.2023

ZUK-filmování, ul. K Velké Ohradě, Slatinová (TV NOVA 6.1.2024)
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.12.202325.12.2023

Oznámení SŘ - Mercedes Combi, RZ 1SH 9790, ul. Bavorská (točna autobus, VO 510100)
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.12.202323.12.2023

"Stavba č. 8498 Vodovodní řad Nová Ves"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
06.12.202322.12.2023

Povolení prodeje ve VD - Peugeot 307, dle lustrace RZ 7P0 2010
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
06.12.202314.12.2023

Informace o konání 6. zasedání ZMČ Praha 13
Odbor kancelář starosty
Ostatní oznámení
05.12.202331.12.2023

Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
04.12.202312.01.2024

Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
04.12.202320.12.2023

M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: "Instalace LCD obraovky na fasádě objek
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
04.12.202320.12.2023

VV-doručení Povolení prodeje ve VD - Škoda Favorit SPZ, AY 98-58
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
04.12.202320.12.2023

kryté parkovací stání, přístavba zimní zahrady a krytého vstupního schodiště do 1.PP
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
30.11.202318.12.2023

"Západní město JIH - Infrastruktura VI."
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
29.11.202316.12.2023

Záměr prodloužení nájemního vztahu v PLCBN, Seydlerova 2451, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
29.11.202315.12.2023

ZUK - ZTP (nový) Bellušova 1844/4
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
29.11.202331.01.2024

Výzva k odstranění vozidla z poz. komunikace Živcových, RZ 4S77390, zn. Ford, Elemír Tokár
Odbor dopravy
Výzvy
29.11.202315.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor kancelář starosty - odborný asistent
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
29.11.202315.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor majetkový, bytový a investiční - odborný pracovník (2 místa)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
28.11.202315.12.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.12.2023 - ul. Fantova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
28.11.202314.12.2023

Oznámení o zahájení řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
28.11.202314.12.2023

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o odstranění stavby vodního díla
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
28.11.202314.12.2023

změna společného povolení stavby č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty, etapa MÚK
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
28.11.202314.12.2023

OOP - demolice schodiště (u ČS Shell) ul. Hájčí
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.11.202330.01.2024

Výzva k odstranění vozidla z poz. komunikace Nušlova 2298/61, RZ 1SK7507, zn. Renault, Hubev Dimitar
Odbor dopravy
Výzvy
27.11.202312.12.2023

Prodej pozemku parc.č. 241/3 a 242/3 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
27.11.202313.12.2023

novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 961/2 a 961/1 k.ú. Stodůlky,
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
27.11.202313.12.2023

MHMP Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení Office Center - ZM
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
23.11.202321.12.2023

Dražební vyhláška 213 EXD 400/2023-1 dne 20.12.2023
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
22.11.202301.01.2024

Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 13 na rok 2024
Odbor ekonomický
Rozpočet, závěrečný účet a výhled
123

Vytisknout