12
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
31.07.202002.10.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-187 dne 01.10.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
31.07.202002.10.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-185 dne 01.10.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
31.07.202002.10.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-186 dne 01.10.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
31.07.202010.10.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Odbor občansko-správní
Volby
31.07.202010.10.2020

Stanovení počtu prostor pro úpravu hlasovacích lístků a minimálního počtu členů volebních komisí
Odbor občansko-správní
Volby
31.07.202010.10.2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Odbor občansko-správní
Volby
31.07.202017.08.2020

Rozhodnutí o prominutí poplatku ze vstupného
Odbor ekonomický
Všeobecné informace
30.07.202030.04.2021

Rozpočtové změny za měsíc červenec 2020
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
29.07.202015.08.2020

pronájem části poz.parc.č. 2131/42 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
28.07.202014.08.2020

pronájem části poz.parc.č. 2131/39 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
27.07.202031.12.2020

Koronavir-nařízení č. 4/2020, 5/2020, 6/2020 a mimořádné opaření č. 3/2020 hygienické stanice HLMP
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
24.07.202024.09.2020

Oznámení o přerušení dodovky elektřiny 23.09.2020 - ul Klausova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
24.07.202027.08.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.08.2020 - ul. Klausova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
24.07.202002.09.2020

Dražební vyhláška E 4009/99-1239 dne 01.09.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
24.07.202019.08.2020

Oznámení o volném pracovním místě-odb.osob.dokladů a evid.obyvatel-odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
23.07.202008.08.2020

Pronájem - nafukovací sportovní hala Kuncova
Odbor školství
Ostatní oznámení
22.07.202007.08.2020

OOP - přechodná úprava provozu - ul. Červeňanského
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
22.07.202007.08.2020

OOP - přechodná úprava provozu - ul. NN 3464 ( P+R Nové Butovice)
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
20.07.202006.08.2020

OOP - místní úprava provozu v ul. Fingerova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
20.07.202024.08.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.08.2020 a 21.08.2020 ul. Tlumačovská a Bašteckého
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
20.07.202005.08.2020

Oznámení o výběrovém řízení-odbor stavební-odborný/á pracovník/ce
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
20.07.202005.08.2020

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče -sociální pracovník OSPOD
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
20.07.202005.08.2020

OOP - filmová tvorba ul. Kettnerova
Odbor dopravy
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
17.07.202004.08.2020

pronájem části poz.parc.č. 1236/28 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
10.07.202004.08.2020

Dražební vyhláška134 EX 05649/19-280 dne 03.08.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
10.07.202015.09.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.08.2020 a 14.09.2020 - ul. Seydlerova, V Hůrkách
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
01.07.202007.08.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Odbor stavební
Ostatní oznámení
22.06.202007.08.2020

MHMP OUR Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z 2979/09, 2984/09 a 3028/09 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
Odbor stavební
Ostatní oznámení
22.06.202007.08.2020

Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
18.06.202030.04.2021

Rozpočtové změny za měsíc červen 2020 - II. část
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
12

Vytisknout