123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
02.12.202203.02.2023

Výzva k odstranění vozidla z poz. komunikace Stockholmská, RZ: 4A18762, zn. Škoda, Pechal Vilém
Odbor dopravy
Výzvy
02.12.202220.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor stavební - odborný pracovník (9. plat. třída)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
01.12.202230.01.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MČ Praha 13 pro volbu prezidenta České republiky
Odbor občansko-správní
Volby
01.12.202230.01.2023

Jmenování zapisovatelů OkVk na území MČ Praha 13 po volbu prezidenta republiky
Odbor občansko-správní
Volby
01.12.202219.12.2022

ZUK - ZTP (nový) Amforová 1900/14
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
01.12.202214.12.2022

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Šafránkova, Živcových x NN193
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
01.12.202219.12.2022

ZUK - ZTP (nový) Klukovická 1525/18
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
01.12.202201.01.2023

Volný prostor sloužící podnikání č. 211, Kuncova 2573, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
01.12.202217.12.2022

Pronájem části pozemků parc.č. 2235/1 a parc. č. 2244 v k.ú Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
30.11.202216.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
30.11.202216.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - sociální pracovník (OSPOD)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
30.11.202216.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor stavební - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
30.11.202216.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - kurátor pro mládež
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
30.11.202216.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor osobních dokladů a evidence obyvatel - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
29.11.202215.12.2022

OOP - jeřáb ul. Siemensova 2717/4
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
29.11.202215.12.2022

Pronájem části pozemků parc.č. 2342/533 v k.ú Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
29.11.202215.12.2022

Pronájem části pozemku parc.č. 2131/42 v k.ú Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
28.11.202214.12.2022

Oznámení SŘ - povolení prodeje ve VD - Ford Escort, RZ 4S1 2806
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.11.202214.12.2022

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Wezlova, Na Výrovně, U Řepory, Toufarova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.11.202214.12.2022

Návrh OOP - změna dodatkové tabulky-zásobování prodejny Globus, ul. Petržílkova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.11.202214.12.2022

Oznámení zahájení SŘ - povolení prodeje ve VD - Renault Clio, RZ 3SO 2679
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.11.202214.12.2022

Oznámení o zahájení SŘ - povolení prodeje ve VD VW Passaat, RZ 1AV 3595
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
28.11.202214.12.2022

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Odbor občansko-správní
Ostatní oznámení
24.11.202213.12.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.12.2022 - ul. K Vidouli, Pod Kulturním domem
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
24.11.202212.12.2022

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Pařlzkova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
24.11.202212.12.2022

Oznámení o OOP - místní úprava provozu v ul. Tlumačovská a Jeremiášova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
24.11.202222.12.2022

Konkurzní řízení MŠ Vlasákova 955
Odbor školství
Ostatní oznámení
23.11.202214.12.2022

OOP - jeřáb, instalace reklamy, ul. Siemensova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
23.11.202209.12.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor legislativně-právní - právník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
23.11.202209.12.2022

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Petržílkova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
123

Vytisknout