12
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
27.10.202004.12.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.11.2020 a 03.12.2020 ul. Blattného a Dominova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
27.10.202015.11.2020

výpůjčka části objektu obč.vyb. č.p. 1387 a části přilehlých poz. k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
27.10.202003.12.2020

Oznámení konání veřejného projednání změna č. Z3427/00
Odbor stavební
Ostatní oznámení
26.10.202011.11.2020

Oznámení o návrhu OOP - ul. K Zadní Kopanině
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
26.10.202020.11.2020

Dražební vyhláška 134 EX 14968/15-562 dne 19.11.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
26.10.202011.11.2020

OOP - přechodná úprava provozu - ul. ul. Mukařovského
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
23.10.202014.01.2021

Dražební vyhláška 120 EX 13417/12-381 dne 13.01.2021
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
23.10.202009.11.2020

OOP - přechodná úprava provozu - ul. Wiesenthalova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
22.10.202006.11.2020

Koronavir - Úřední hodiny ÚMČ Praha 13
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
22.10.202009.11.2020

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Andrei Siscanu
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
22.10.202008.11.2020

Oznámení o výběrovém řízení-odbor stavební-odborný/á pracovník/ce (2 místa)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
22.10.202008.11.2020

Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče - vedoucí odd. kurátorů pro mládež
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
22.10.202030.04.2021

Rozpočtové změny za měsíc říjen 2020 - II. část
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
22.10.202009.11.2020

Pronájem části pozemku parc.č. 2131/39 v kat. úz. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
16.10.202001.11.2020

Západní město západ "Bytové domy L 1,2 a M 1,2 a infrastruktura"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
16.10.202001.11.2020

odstranění stavby občanského vybavení č.p. 1517,
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
15.10.202002.11.2020

Oznámení SŘ - Vrak Citrően C5, bez RZ, ul. Ovčí hájek 2161/20
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
15.10.202002.11.2020

Oznámení SŘ - Vrak Alfa Romeo GT, RZ 4H2 9660 ul. K Fialce 228/2
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
14.10.202020.11.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání z-2440/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a o veřejném projednání VVURÚ
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
14.10.202020.11.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
14.10.202020.11.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
13.10.202031.12.2020

Koronavir - nařízení Hygienické stanice HLMP č. 16/2020
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
12.10.202027.11.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-200 dne 26.11.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
12.10.202027.11.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-200 dne 26.11.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
12.10.202027.11.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-201 dne 26.11.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
12.10.202027.11.2020

Dražební vyhláška 137 EX 8223/17-201 dne 26.11.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
08.10.202030.04.2021

Rozpočtové změny za měsíc říjen 2020
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
08.10.202011.11.2020

Usnesení o odročení dražby E 4009/99-1309 dne 10.11.2020
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
02.10.202010.11.2020

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22
Odbor stavební
Ostatní oznámení
02.10.202010.11.2020

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
12

Vytisknout