Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
13.05.202230.05.2022

Záměr prodloužení nájemního vztahu o 5 let
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.05.202227.05.2022

Pronájem části pozemku par. č. 2908/4 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
05.05.202223.05.2022

záměr prodloužení nájemního vztahu o 5 let
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
04.05.202220.05.2022

Budoucí směna pozemků v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout