Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
24.05.201811.06.2018

Pronájem částí pozemků v k.ú. Stodůlky za účelem revitalizace panelového domu
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
18.05.201805.06.2018

Výpůjčka části pozemku parc.č.2265/1 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
18.05.201805.06.2018

zrušení záměru prodeje poz.parc.č.2207/4, 5 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
14.05.201801.06.2018

Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.05.201829.05.2018

Záměr pronájmu části společné chodby v PLCNB, Seydlerova 2451, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
11.05.201828.05.2018

pronájem části poz.parc.č.2254/1 a 2235/2 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
10.05.201831.05.2018

Volný prostor sloužící podnikání č. 4, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
10.05.201831.05.2018

Volný prostor sloužící podnikání č.13, Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
09.05.201827.05.2018

pronájem části poz. 2229/1 a 2229/13 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
02.05.201801.08.2018

Nabídka k pronájmu/pachtu - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
26.05.201501.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk. Aktualizovaný seznam vlastníků NV k 1.5.2015 - Praha 13
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace

Vytisknout