123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
26.05.201712.06.2017

OOP - stanovení místní úpravy provozu v ul. Ke Studánce, Ing. Kůra
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
26.05.201713.06.2017

Výpůjčka části pozemku parc.č.160/190 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
25.05.201710.06.2017

Záměr rozšířit NS o dalšího spolunájemce
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
25.05.201712.06.2017

dodatek k nájemní smlouvě - Suchý vršek
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
25.05.201709.06.2017

pronájem části poz. 2254/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
25.05.201728.06.2017

Oznámení o odložení dražby, dodatek č. 4 k dražební vyhlášce - Mgr. Abrahamyan Anahit
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
24.05.201704.07.2017

Výběrové řízení - geriatrie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
23.05.201706.06.2017

Oznámení o výběrovém řízení-odbor školství - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
22.05.201707.06.2017

MHMP odbor ochrany prostředí EIA,,Rekultivace a revitalizace skládky Motol poz.č. 430/1,5
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
22.05.201721.06.2017

Oznámení o výběrovém řízení OSTAV -odborný/á pracovník/ce
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
22.05.201703.07.2017

Výběrové řízení - angiologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
19.05.201705.06.2017

Smlouva o poskytnutí dotace s TJ Stodůlky Praha, z.s.
Odbor kancelář starosty
Dotace
19.05.201728.06.2017

Dražební vyhláška - Dana Vítůvová 106 EX 3314/09-247
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
19.05.201709.06.2017

Volný prostor sloužící podnikání č. 15 Hostinského 1533, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
18.05.201729.06.2017

Výběrové řízení - ergoterapie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
18.05.201721.06.2017

Dražební vyhláška - Miroslav Mach 067 EX 15651/14-63
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
18.05.201705.06.2017

pronájem části poz. 2025 k.ú. Jinonice
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
18.05.201729.06.2017

Výběrové řízení - adiktolog
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
17.05.201708.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 7.6.17 - ul. Smíchovská
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
17.05.201702.06.2017

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Kettnerova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
15.05.201731.05.2017

OOP - vyhrazené parkoviště ul.Vlachova 1507/16
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
15.05.201731.05.2017

Usnesení o odročení dražby 085 EX 13661/13-1379 - 4. IN.ORG s.r.o.
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
15.05.201731.05.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 30.5.17 - ul. Karla Kryla
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
12.05.201727.05.2017

Oznámení o výběrovém řízení - tajemník/tajemnice úřadu
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
10.05.201727.05.2017

pronájem části poz. 2297/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
10.05.201727.05.2017

pronájem části poz. 1280/1 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
09.05.201714.06.2017

Dražební vyhláška - likvidace dědictví po zůstaviteli - Jaroslav Barták
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
09.05.201708.06.2017

MHMP Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Odbor stavební
Ostatní oznámení
03.05.201701.01.2018

Rozpočtové změny za měsíc duben 2017
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
03.05.201714.06.2017

Výběrové řízení - zdravotnická dopravní služba
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
123

Vytisknout